Näky Englannista

YLEINEN SANOMA

Näin sanoo Herra:"Herätys ei tule suomeen ennenkuin uskovat ja seurakunnat sopivat riitansa ja morsian samoin.Vaikka olette rukoilleet herätystä jo vuosikymmeniä niin pisaroita olette vain nähneet tässä maassa, sentähden kunnoittakaa Minua,niinkuin minäkin kunnoitan Minun valitsemiani sanansaattajia ja profeettoja ja antakaa anteeksi heidän syntinsä ja rikoksensa, samoin antakaa anteeksi toinen toisillenne, sillä näin Sanoo Herra: miksi te pelkäätte enempi ihmisiä ja sitä mitä he sanovat ja puhuvat, ja mediaa ja omaa mainettanne, ettekö te välitä minun kunniastani ja mielisuosiostani?"

Herra sanoo:"Enkö minä ole kaikkivaltias?Eikö minulla ole edelleenkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Älkää tehkö sitä virhettä että tartutte minun palvelijoihini ja sanansaattajiin,sillä anteeksi antamattomuuden henki lepää useimpien seurakuntien päällä, eikö se ole synti minun edessäni?Samoin kuin panettelu ja parjaus ja kateus palvelijoitani kohtaan.Näiden takia taivas pidättää siunauksien sateet."

"Minä Herra tulen ilmestymään äkisti tempeliini;kuka silloin kestää ja voi pystyssä pysyä? Vain puhdas-sydämiset ja nöyrät kestävät niinä päivinä minun edessäni,sanoo Herra."

"Sinä Suomen hengellinen kenttä: anna anteeksi, sillä minä annoin kaikki sinulle,sinä morsian, jonka ostin omakseni Golgatan keskimmäisellä ristillä kun pyhä vereni vuosi."

"Näin Sanoo Herra:Minä olen kutsunut palvelijoitani yhdennentoista hetken vaiheilla ja te estätte heitä toimimasta elonpellolla joka on Minun, enkö Minä omillani saa tehdä mitä tahdon? sanoo Herra.Sentähden minä tulen siirtämään heidät viimeisiksi jotka tällä hetkellä palvelevat ja pitävät omassa voimassa Leevin pappeutta yllä, ja nostamaan ne jotka ovat tällä hetkellä viimeisiä,ne joista kenkään ei välitä ensimmäiseksi ja silloin tulee apostolit ja profeetat asetetuiksi tässä maassa ja teidän on pakko kuulla heitä, sanoo Herra."Elian hengessä he toimivat ja tekevät profeettain merkit."

"Tähän sanomaan tulee jatkoa riippuen miten kohtelette minun valitsemiani palvelijoita tässä maassa.Minä Herra jään odottamaan parannuksen tekemistä uskovien ja seurakuntien kohdalla ja annan aikaa,niikuin annoin väärälle profeetalle Iisebelille, Sanoo Herra.Tämä on sanoma palvelijani profeetan välityksellä,jonka minä olen valinnut tässä maassa sanansaattajaksi."

Taivas on Hänen valtaistuimensa ja maa on Hänen astinlautansa. Hän on alfa ja omega.

Amen.

(Jari Pasanen)

Richard Smith näky happopilvestä

Näyn historia

1. Richard Smith, toronto-kriitikko, näki 29. syyskuuta 1994 näyn joka koski Englantia. Näky julkaistiin Banner Ministries'n uutiskirjeessä talven numerossa.

D. Mitä Richard näki?

1. Lainaan näyn tähän kokonaisuudessaan koska se muodostaa loogisen kokonaisuuden josta osan pois jättäminen olisi mahdotonta. Kommentoin näkyä tekstin jälkeen, en sen keskellä.

2. Johdanto

"Torstaiaamuna 29.09.1994 juuri, kun olin aikeissa ryhtyä erinäisiin tutkimustöihin, sain epätavallisen selkeän ja yksityiskohtaisen näyn. Tätä päivää oli edeltänyt ajanjakso, jolloin olin raskautetuin mielin vuodattanut sydäntäni rukouksissa seurakunnan tilan tähden Jeesukselle, taivaalliselle asianajajallemme. Näin suoraan edessäni suuren, mustan ja sykkivän pilven, joka kantoi mukanaan paljon nokea ja muita saasteita. Sen rikinkatkuinen löyhkä paljasti, että kyseessä ei ollut mikään luonnollinen pilvi vaan juuri senkaltainen syövyttävä `happopilvi', joka syntyy kemiallisen laitoksen tai öljynjalostamon räjähdyksestä. Oman liikevoimansa kuljettamana tämä happopilvi nopeasti suuntasi kulkunsa kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka sijaitsi muutaman kallioisen vuoren alapuolella. Tasankoa täytti monenlaiset kansantyypit, joiden ymmärsin edustavan Englannin kristittyä väestönosaa. Useimmat olivat tavanomaista valkoista anglo-saksista väestöä, mutta joukossa oli myös eri etnisten vähemmistöjenkin edustajia. He kuvastivat Englannin siirtolaisväestöä."

3. Neljä ryhmää

"Lähemmin tarkastellessani pystyin näkemään, että tämä suuri yhteen kokoontunut joukko jakautui neljään pääryhmään. Ensimmäinen niistä oli kaikkein lähimpänä pilveen nähden, ja mitä ilmeisimmin oli joutumassa sen vaikutuspiiriin. Tätä erityistä ryhmää voidaan kuvata sanalla "päihtyneet". Heidän takanaan läheisesti yhteen limittyneenä olivat toinen ja kolmas ryhmä: näitä vastaavasti kuvataan sanoilla `pelokkaat' ja `vihaiset'. Edelleen hieman taempana pienen matkan päässä oli pienempi ryhmä, joka vuorostaan tunnetaan nimellä `valmistautuneet'. Yksi asia oli kuitenkin ilmeistä: happopilvi oli tulossa kaikkien neljän ryhmän ihmisten päälle huolimatta siitä, halusivatko he sitä vai eivät.

Tällä kohtaa panin merkille, että tämä pilvi lähestyi lännen suunnalta. Reaktiona tähän pilveen ensimmäinen ryhmä nauroi, karkeloi ja lauloi. Muutamat ryhmästä lojuivat maassa joko kontallaan tai pitkällään ja päästelivät monenlaisia eläimellisiä ääniä. Jotkut olivat niin haltioituneita, että muodostivat jopa tanssikulkueen, joka sitten congan tahdissa keinuen kiemurteli suoraan pilveen. Tämän kaiken alkaessa tapahtua tajusin heidän virheensä. Jo valmiiksi päihtyneenä niistä näkymättömistä kaasuista, jotka erittyivät pilven etureunasta, tämä ryhmä virheellisesti otaksui, että saastepilvi oli virvoittavan sateen pilvi, joka edusti Jumalan läsnäoloa. He eivät kyenneet tajuamaan sen todellista luonnetta.

Seuraava uskovaisten ryhmä kyllä näki, mistä pilvi koostui, mutta joutui sitten paniikkiin. Jotkut juoksivat karkuun ja kompastelivat saaden itsensä pökerryksiin, kun toiset taas jähmettyivät paikoilleen pälyillen puolelta toiselle. Kuten ensimmäisen ryhmän kävi, myös heidät pilvi nielaisi. Heidän perustava virheensä oli joutua pakokauhuun nähdessään pilven pahuuden.

Samanaikaisesti kun tämä tapahtui kolmas uskovaisten ryhmä, joka myös oli nähnyt pilven olevan uhka, asettuivat seisomaan sen eteen heristäen nyrkkejään sille ja päästellen erilaisia vihaisia ääniä. Jotkut potkivat pilveä jaloillaan. Edellisen kahden ryhmän tavoin nämäkin olivat pukeutuneet kevyisiin ja ilmaviin helleasusteisiin. Heidän virheensä oli yrittää taistella pilveä vastaan omassa voimassa. Sen seurauksena hekin tulivat niellyksi pilveen.

Tämän jälkeen, pilven syötyä jokaisen näistä kolmesta ryhmästä, tuli hiljaisuus, jota seurasi korvia vihlovia tuskanhuutoja, jonka jälkeen uudelleen hiljaisuus. Tämän keskeytti vain outo välillä taukoava valitus tai pulputtava kurlausääni, joka kovasti muistutti minua ensimmäisen maailmansodan aikaisesta kaasuhyökkäyksestä."

4. Valmistautuneet

"Neljännen ryhmän uskovaiset kuitenkin valmistautuivat kohtaamaan uhkaa, jonka pilvi muodosti. Suurella kiireellä he sonnustautuivat kemiallisiin suojapukuihin, kaasunaamareihin ja vankkoihin suojakypäriin, joissa oli kirkas lamppu niinkuin kaivosmiehen kypärässä. Lampun (joka kuvaa Pyhän Hengen valoa) takana lähellä kypärän päälakea oli kirkkaanpunainen läiskä. Välittömästi ymmärsin sen symboloivan Jeesuksen Kristuksen verta. Hänen merkkinsä oli tämän ryhmän yllä. Kyljillään heillä oli hihnoilla kiinnitettynä valkoiset punaisella ristillä merkityt ensiapulaukut. Niissä säilytettiin laajaa valikoimaa lääketieteellisiä apuvälineitä niiden uskovaisten auttamiseksi, joita pilvi oli polttanut. Oikeassa kädessä he kantoivat lujarakenteisia läpinäkyviä mellakkakilpiä, kun taas vasemmassa kädessään he kantoivat erityyppisiä aseita. Ne olivat mitä ilmeisimmin suunniteltu taisteluun niitä tyypiltään erilaisia henkivaltoja vastaan, jotka asustavat pilvessä. Yht`äkkiä Jumalan oman ajoituksen mukaisesti he muodostivat rivin, liittivät kilpensä yhteen ja marssivat hallitussa tahdissa suoraan pilveen. Mitä ilmeisimmin Herra itse johdatti heitä tekemään näin. Oli myös selvää, että heidät oli kutsuttu työskentelemään läheisesti toistensa yhteydessä. (Huomautus: myöhemmin Richardille näytettiin, että tämän ryhmän strategiana oli edetä Herran käskystä, taistella kestäväisesti, pelastaa ja hoivata joitakin haavoittuneita ja sitten pysyä aloillaan odottaen seuraavaa etenemiskehoitusta.) "

5. Älkää jokaista henkeä uskoko

"Hieman tämän näyn aiheuttamien johtopäätösten säikähdyttämänä ryhdyin tietoisesti mielessäni soveltamaan 1 Joh 4:1-3. Yksinkertaisen suorasukaisesti kysyin: `henki, joka toit tämän kuvauksen elävästi mieleeni, tunnustatko suoraan, että Jeesus Kristus on lihaan tullut?' `Kyllä, avoimesti tunnustan, että Jeesus Kristus on lihaan tullut'. `Hyvä, entäpä miten suhtaudut vereen, jonka hän vuodatti ristillä?' `Veren kautta on syntien anteeksiantamus. Se on suoja pahuutta vastaan aivan kuten karitsan veri ovenpäällisessä ja pihtipielissä suojeli israelilaisia minun tuomioltani, joka kohtasi Egyptin esikoisia'. `Hyvä, ryhdytään nyt yhteiseen neuvonpitoon ja keskustellaan järkevästi. Käymättä läpi uudelleen kaikkia yksityiskohtia, mitä aiemmin minulle paljastit, lähettäisitkö, Abba Isä, Pyhän Henkesi nyt saattamaan loppuun tämän näyn tulkitsemisen?'"

6. Tulkinta

"Edelleenkin täysin halliten sen, mitä tapahtui, talletin hitaasti muistiini, mitä Pyhä Henki puhui. Synnyttäen suuresti terästyneen mielentilan, joka samalla auttoi älyllisiä toimintojani, Pyhä Henki antoi minulle seuraavan selityksen:

Happopilvi ei kuvaa ainoastaan sitä, mikä nyt tunnetaan Toronto-ilmiönä, vaan myös kaikkea sitä, mitä nousee tuosta vaikutuksesta. Toronto-ilmiö on kuvainnollisesti sanottuna pilven etureuna. Se avaa tietä sitäkin kärjistyneemmille paholaisen manifestaatioille. Lyhyesti sanottuna `Toronto' voidaan käsittää pikemminkin jonkun alkuna kuin itse päämääränä. Se, että pilvi liikkui omalla liikevoimallaan, on osoitus siitä, että henki, jota voi luonnehtia vain vieraaksi ja vihamieliseksi, asui siinä. Kyseessä on pilvessä asuvien muiden henkien johtava henki. Kaiken lisäksi tämä vieras henki on saanut Jumalalta luvan koetella tämän maan uskovaisten uskollisuutta. Jyrkässä jakautumisprosessissa, joka tulee aiheuttamaan monia haavoja, käy todella ilmi, ketkä seurakunnassa seisovat Jeesuksen seurassa, ketkä eivät. Jotkut niistä, jotka kuuluvat kolmeen ensimmäiseen ryhmään, tulevat saamaan vielä muutaman mahdollisuuden tehdä parannus. Lyhyen hetken ajan tulee olemaan tilaisuus päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa.

Tasainen vedetön erämaa kuvaa Englannin yhteiskuntaa, josta Pyhä Henki on erkaantunut. Tämä voi koskea muitakin Brittein saarten alueita, vaikkakin sen ensisijainen merkitys on Englanti. Merkittävä huomio on myös se, että jos Jumalan kansa olisi ollut kallioisten vuorten huipulla (mikä tarkoittaa hakeutumista Jumalan läsnäoloon ja läheisyyteen), he olisivat välttyneet happopilven vaikutuksilta. Heidän sijaintinsa avoimella erämaatasangolla on saattanut heidät toivottoman haavoittuviksi korroosion vaikutuksille. Toisin sanoen, koska he ovat siellä, missä Jeesus Kristus ei halua heidän olevan, seurakunnalta on riistetty monia hengellisiä puolustuskeinoja. Sen sijaan, että mitenkään pukisi ylleen Jumalan koko sota-asua, tällä joukolla on löysät, keveät kesäasusteet. Edelleen autiomaassa oleminen on saanut monet uskovaiset etsimään lievitystä janoonsa vääristä hengellisistä lähteistä.

Tämä on yksi syy, miksi ensimmäinen ryhmä tervehti pilveä niin suurella innostuksella. Se näytti tarjoavan helpon tavan täyttää heidän tarpeensa. Kuten aiemmin todettiin, tasangolla olevat ihmiset olivat uskovaisia, pääasiassa karismaattis-evankelikaalisia uskovaisia, mutta heidän joukossaan oli myös melkoinen joukko perinteisistä kirkkokunnista. Juuri he pistivät silmään papillisine lipereineen, kaapuineen ja itsetietoisine ilmeineen. Oli selvää, että tällä pilvellä tulee olemaan laajalle ulottuvat vaikutukset. Kuten näystä itsestään selvästi erottui, ne neljä ryhmää kuvaavat neljää mahdollista reaktiota happopilveen. Ainoastaan viimeinen niistä oli käsillä olevaan tilanteeseen nähden ajantasalla. Erityisesti ne, jotka jähmettyivät paikoilleen pälyillen kahteen suuntaan, edustavat kristittyjä johtajia, jotka yrittivät hakea soveltuvaa diplomaattista ratkaisua tilanteeseen, joka oli itseasiassa mahdoton.

Ei ollut mitenkään yllättävää, että useimmat heidän seuraajistaan hylkäsivät heidät pian ja jättivät heidät yksikseen pilven nieltäväksi. Tässä yhteydessä koen Pyhän Hengen sanovan selvästi, `kavahtakaa ihmistekoisia kompromisseja Toronto-ilmiön käsittelyssä'. Seurakuntaa kohtaa ensisijaisesti hengellinen eikä kultturellinen tai psykologinen ongelma. Tarvitaan hengellisiä aseita sen käsittelemiseen.

Tämän neljännen, ja ainoan todella Jumalan tahdossa toimivan ryhmän rooli oli kaksitahoinen. Ensiksi sen täytyi käyttää sille annettuja hengellisiä aseita hyökätessään pilvessä olevia henkivaltoja vastaan. Toiseksi sen tuli auttaa kuntoutumaan niitä kolmen ensimmäisen ryhmän uskovaisia, jotka olivat loukkaantuneet pilvessä. On hyvin valitettavaa, että jotkut uskovaiset heidän täytyy sivuuttaa, koska he joko kieltäytyvät hoidosta tai ovat niin sekavassa tilassa, että heitä on mahdoton käsitellä. Kaikki uskovaiset eivät suinkaan selviydy pilven kohtaamisesta. Jotkut hylkäävät uskonsa, toiset taas kokevat pysyvän fyysisen ja henkisen murtumisen. On joitakin, jotka jopa menettävät henkensä siinä.

Aloin ymmärtää, että happopilvi oli myös Jumalan tuomion pilvi, jonka täytyy käydä seurakunnan yli, kunnes pahuus voimallisesti poistetaan siitä. Vasta happopilven tehtyä työnsä on seurakunta puhdistunut niin, että se voi vastaanottaa Jumalan läsnäolon pilven. Tämä pilvi vuorostaan saa aikaan syvempää puhdistautumista ja paljon kaivatun herätyksen. Tämän toisen pilven tulemisen aika ei ole kuitenkaan vielä. Kaikki toiveet välittömästä herätyksestä ovat siten ennenaikaisia. Kokonaisuutena ottaen tämä tarkoittaa sitä, että Toronto-ilmiö ei edusta virvoitusten aikaa, vaan ehkä pikemmin ensimmäistä tämän maan seurakuntia koskevaa erittäin ankaraa tuomion vaihetta.

Hyvin todellisella tavalla Jumalan omien joukot annetaan saatanan haltuun lihan turmioksi. Vain ne, jotka ovat uskollisia Herralle kaikessa, välttyvät tältä tuomiolta, vaikkakin he saattavat kohdata ahdinkoa sen seurauksissa. Neljännen ryhmän haasteena on pysyä lujasti yhdessä, eikä toimia eristyneinä yksilöinä. Lopuksi uskon, että Pyhä Henki haastaa sinut, joka luet tätä dokumenttia, päättämään, mihin ryhmään kuulut, joko päihtyneisiin, pelokkaisiin, vihaisiin tai valmistautuneisiin. Suuri pahuus tulee kohtaamaan monia seurakuntia tässä maassa. On vain vähän aikaa tehdä tämä päätös."

E. Huomioita

1. Näky ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa

a) se ei korota ihmisiä toisten yläpuolelle

b) se ei uhkaile ketään

c) se osoittaa Jumalan pyhyyden hänen tuomioissaan

d) se osoittaa Jumalan rakkauden kun hän käyttää omiaan toisia omiaan auttamaan

e) se osoittaa ihmisen avuttomuuden ja hengellisen varustautumisen tärkeyden

2. Se kuvaa hyvin väärennöksen laajamittaisen hyväksymisen syyt

a) Jumalan sota-asun puuttuminen

b) elämä kaukana Jumalasta

3. Sen kuvaama toimintamalli on huomionarvoinen

a) huolestuneiden kristittyjen yhteys

b) aktiivinen rakkaus toisia kohtaan

c) toiminta Pyhän Hengen ohjauksessa, Jeesuksen veren merkitsemänä ja Jumalan antamin varustein

d) toiminta järjestyksessä ja Jumalan aikataulussa

 

leif palmroth 05.11.2012 17:33

erittäin vaikuttava sivu

| Vastaa

Uusimmat kommentit

03.12 | 11:10

Hei, Risto. Tämä on Hengellinen kotikirjasto, ei Mairen kotisivu. Hänelle kirjoittamasi kommentti ei välttämättä välity hänelle. Hyvää joulun odotusta.

03.12 | 04:10

En ole aikoihin kuullut mitään näin upeita.Syvät,kauniit sanat hienosti sovitetusti
Ja... niin Maire,koska ja missä esiinnyt livenä?Olisi hienoa,kun laulaisimme

26.11 | 22:13

Aivan upeita ja koskettavaa musiikkia.Vierailit,säestit ja lauloit Varapäreen joulujuhlassa viime vuoden joulukuussa.Minäkin innostuin laulamaan.

03.11 | 15:39

Tässä kansiossa, Markon kuvia-ensimmäinen ylläpitäjä. Myös Rikun kuvia joka nykyinen ylläpitäjä.