Riistaveden pieni evankelista

Riistaveden pieni evankelista on poissa,mutta evankeliumi on vielä jäljellä

Riistavedellä on kulkenut Herran enkeli kutsumassa ihmisiä taivastielle pienen 8-vuotiaan Jussi Havukaisen kautta. Hän oli mennyt humalaiselle sanomaan: "Maailma ei rakasta sinua eivätkä sinun ystäväsi välttämättä, mutta muista, että Jeesus rakastaa sinua! Tai kiroilevalle hän on sanonut:"Älä kiroile. Vaan anna Jeesuksen pestä verellään syntisi, muuten et pääse taivaaseen."

Jussi oli täyttynyt Pyhällä Hengellä 5-vuotiaana hengellisessä kokouksessa ja alkanut puhua silloin selvällä saksan kielellä, niin että saksan kieltä ymmärtävät olivat sen käsittäneet. Siitä lähtien hänellä oli palava halu kertoa Jeesuksesta kaikille ihmisille. Hän oli pyytänyt vanhempiaan hankkimaan hengellisiä lentolehtisiä, joita hän oli jakanut Riistavedellä postilaatikoihin. Jussille oli ostettu oma laukku sitä varten ja tilattu iso nippu näitä traktaatteja. Ja Jussi oli lähtenyt niitä jakamaan, kun Pyhä Henki oli antanut hänelle kehoituksen. Jokaiseen postilaatikkoon niitä ei jaettu, vaan niihin, mihin Pyhä Henki oli kehoittanut.

Kaksi vuotta ennen kuolemaansa oli Jussi ollut Kuopiossa vanhempiensa kanssa hengellisessä kokouksessa ja sanonut, että illan pääpuhuja Roger Larsson puhuu Johanneksen evankeliumin kohdasta:" Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes." Juuri näin tapahtuikin, ruotsalainen vieras puhui juuri siitä tekstistä. Roger Larsson oli siunannut Jussin, kun vanhemmat oivat vieneet hänet siunattavaksi ja sanonut:" Tällä lapsella on alttiuden kengät, mutta hänen evankelioimisaikansa on lyhyt."

 Jussi hukkui Riistavedellä viime kesäkuun 23.päivänä ja hänen kuolemaansa liittyi niin ihmeellinen tapaus, että se on puhutellut ihmisiä ympäri Suomen.

 Tuntia ennen kuin Jussin hukkuminen havaittiin, ajoi Jussin tuttu Majoisten Olli kolarin pakettiauton kanssa niin, että hän meni tajuttomaksi ja jouduttiin viemään ambulanssilla KYS:aan. Matkalla Olli näki tajuttomuustilassa näyn, jossa ensin tuli iljettävän näköinen sarvipäinen olento häntä kohti, mutta heti sen jälkeen kaksimetrinen enkeli hohtava kaksiteräinen miekka kädessään ajoi paholaisen pois. Sen jälkeen enkeli kiidätti hänet taivaan helmiportille, jonka edessä istui toinen enkeli kirja edessään. Portti oli kiinni ja kun Olli yritti päästä sisään, hän ei saanut portia auki. Hän kysyi enkeliltä, miksi minä en pääse taivaaseen Enkeli vastasi hänelle, että "Sinun aikasi ei ole vielä tullut, sinä palaat maanpäälle, mutta Havukaisen Jussi tulee tänne." Hetken kuluttua Olli näki, kun kaksi enkeliä kantoi Jussin helmiporteista sisään ja portti sulkeutui. Ollille tilattiin ambulanssi klo 16.10 ja samat ambulanssin kuljettajat hälytettiin viemään Jussia klo 17.10 Jussia kuopioon, mutta elvytysyrityksistä huolimatta Jussi kuoli. Heti herättyään tajuttomuustilasta Olli kertoi tämän näyn ambulanssin kuljettajille ja sitten vielä sairaalassa äidilleen ja hoitajille. Kun Jussin vanhemmat tarkastivat hänen kuolemansa jälkeen Jussin traktaatti laukkua, he havaitsivat, että se oli tyhjä. Jussi oli suorittanut evankelistan työnsä loppuun. Herra oli vienyt palvelijansa kotiin.

 Vaikka Jussi on poissa kaikuu evankeliumin kutsu vielä edelleenkin. Siinä Jeesus sanoo:" Minä rakastan sinua, anna minun pestä pois syntisi ja uudestisynnyttää sinut elävään toivoon. Vain minä kykenen antamaan sinun omaantuntoosi sellaisen ilon ja rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa." Mutta älä siirrä parannusta tuonnemmaksi, et tiedä, kuinka kauan Herra vielä kutsuu.

Jari Muta (Koillis-Savo -lehti syyskuu-92)

Riistavesi little evangelist is gone, but the gospel is still

Riistavesi has come a angel of the Lord called by the people in heaven him a little 8-year-old Jussi Havukainen through. He had gone to a drunken, saying, "The world does not love you and be your friend, but remember that Jesus loves you! Or Cursing, he said:" Do not swear. But let the blood of Jesus to wash your sins, otherwise you can not get to heaven. "

Jussi was filled with the Holy Spirit at age 5 and began a spiritual meeting to speak in a clear case in German, so that the German language was understood to realize. Since that time, he had a burning desire to tell about Jesus to all people. He had asked his parents to acquire spiritual flyers, which he had shared Riistavesi mailboxes. Jussi had bought a bag for it and ordered a big bunch of these tracts. And John had left them to share, after that the Holy Ghost had given him encouragement. For each box they are not distributed, but those in which the Holy Spirit had urged.

Two years before his death had been Kuopio, Finland Jussi parents with the spiritual meeting and said that tonight's keynote speaker Roger Larsson speaks of the gospel of John: "There was a man sent from God, whose name was John." This is exactly what happened, a Swedish visitor spoke just the text. Roger Larsson had blessed John's, when the parents UPTIME taken her blessing and said: "This child has a predisposition shoes, but his evankelioimisaikansa is short."

Jussi drowned Riistavesi 23.päivänä last June, and her death associated with such a wonderful event that it has touched the hearts of people all over Finland.

Hours before John's drowning was observed, drove John's familiar Majoisten Olli collision with a van so that he was knocked unconscious and had to take the ambulance to the PCA of. On the way Olli saw the person is unconscious, a vision in which first became a disgusting-looking horned creature towards him, but immediately after the six-foot angel shining a double-edged sword in hand, drove the devil away. After the angel whisked him to the gate of heaven February, in front of which sat another angel book ahead. The gate was closed and when Olli tried to get in, he did not get portia open. He said to the angel, why can not I go to heaven the angel answered him that "Your time has not come yet, you will return to the earth, but Havukainen Jussi comes here." After a while, Olli saw the two angels carrying John's pearly gates in and closed the gate. Olli ordered an ambulance at 16.10 and the same ambulance drivers were ordered to take Jussi Jussi at 17:10 Kuopio, but resuscitation attempts, Jussi died. Immediately after waking coma Olli told this vision, ambulance drivers, and then proceeded to the hospital to his mother and caregiver. When John's parents checked after his death, the tract of John's case, they found that it was empty. Jussi had completed its work of an evangelist. The Lord had brought home with servants.

While John is out of the echoes of the gospel call even today. Here Jesus says, "I love you, let me wash away your sins and regenerates you to a living hope. Only I will be able to give your conscience a joy and a peace that the world can not give." But do not move an improvement until later, you do not know how long the Lord will call.

Jari Mud (North-Savo-Journal, September 92)

Terttu 06.01.2015 14:15

Ihana nuori poika!Kiitos Jeesukselle HHänestä

Uusimmat kommentit

03.12 | 11:10

Hei, Risto. Tämä on Hengellinen kotikirjasto, ei Mairen kotisivu. ...

03.12 | 04:10

En ole aikoihin kuullut mitään näin upeita.Syvät,kaun...

26.11 | 22:13

Aivan upeita ja koskettavaa musiikkia.Vierailit,säestit ja lauloit Varapäree...

03.11 | 15:39

Tässä kansiossa, Markon kuvia-ensimmäinen ylläpitäjä. Myös ...