"Brenkun todistus"

Rauno Helppi vapautui huumeista

JEESUS KRISTUS VAPAUTTI 'BRENKUN' HUUMEISTA

 Rauno Helppi

Pimeässä marraskuisessa yössä taxi kiisi Helsingin läpi Punaisen Ristin sairaalaa kohti. Takapenkillä makasi kuolemaisillaan oleva nuori narkomaani ahdistuneena ja tuskissaan vääntelehtien. Nopeat toimenpiteet Punaisen Ristin teho-osastolla ja ilmeisesti Jumalan suunnitelmat nuoren miehen elossa pitämiseksi onnistuivat. Tässä ensiksi, mitä hän itse tuolla teho-osastolla koki, ja sitten sen  jäkeen,

Rauno Helppin omakertomiis siitä, miten hän vapautui huumeista uuteen elämään Kristuksessa Jeesuksessa.

 Makasin siellä teho-osastolla tajuttomana, ja miten pit­kän ajan, siitä en ole täysin varma, omasta mielestäni vain seuraavaan päivään. Muistan sairaalaan menon ja teho-osastolla heräämiseni sitten myöhemmin. Mitä siellä oli tapahtunut ja miten minua oli hoidettu sitä en tiedä. Muistan vain, kun heräsin teho-osaston vuoteessa jonkinlaisissa letkuissa ja teho-osaston koneita huonees­sa ympärilläni. Huumeiden tuhoamassa tilassani en ole varma milloin lääkäri tuli vuoteeni viereen ja alkoi pu­hua minulle. Hänellä oli huumeruiskeeni ja taskuista löydettyjä huumepulloja kädessä. Hän sanoi minulle: "Poika parka, me onnistuttiin pelastamaan sinun henkesi. Sinä olet tosi huonossa kunnossa. Sinä ei kestä enää yhtään ruisketta. Sä olet aivan lopussa. Sinun pi­tää mennä Marian sairaalaan nyt hoitoon. Sinä tarvitset hyvinkin 6-9 kuukautta hoitoa."

 Mitä tapahtui sitten sairaalassa sen jälkeen, siitä minulla on sellainen muistikuva, että minut autettiin siitä teho-osaston vuoteesta ylös. Muistissa on myös jotain sairaa­lan henkilökunnasta ja vaatteiden päälle pukemista. Sit­ten muistan sen, että havaitsin olevani Punaisen Ristin sairaalan pääoven ulkopuolella? Tilani lääkärin sanojen mukaan oli niin huono, että huojuin aivan kuoleman ra­joilla. Huumeiden tuhoamassa tilassani eivät aivoni toimineet aivan normaalisti.

 Sairaalan ulkopuolella muistin kyllä nuo lääkärin varoit­tavat sanat, mutta en kuitenkaan, totellut lääkärin neuvo­ja. Sairaalassa minuun laitetut lääkkeet ja hoidot vaikut­tivat ilmeisesti olotilaani niin, että saatoin lähteä siitä eteenpäin. En Marian sairaalaa kohti, kuten lääkäri oli sanonut, vaan piikittämään lisää itseäni huumeilla.

 Menin kotiini Ruskeasuolle ja ajattelin: "Laitan vain hyvin pienen määrän kamaa ruiskeeseen ja ammun sen suoneen. Ei se varmasti niin pieni määrä haittaa." Mutta se oli kuolettavan paha minulle, kuten lääkäri oli varoit­tanut. Välittömästi, kun olin ruiskuttanut huumeen suo­neeni, niin kohtaus tuli. Sen sijaan, että olisin kokenuttavanomaisen hyvän huumaustilan, koin aivan kuin mustetta olisi tullut sisään minuun. Kaikki meni pime­äksi - kohtaus oli aivan selittämättömän hirveä. Juoksin täysin pelästyneenä ulos ovesta kadulle - mitä huusin tuskissani, sitä en muista. Muistan vain sen, että yhtäk­kiä olin kaatumassa ja koin, että nyt kuolen. Silloin huu­sin kauhuissani: "Jumala, jos olet olemassa, niin auta minua ja minä en koskaan enää ota huumetta. "

 Tuohon avunhuutoon todella vastattiin taivaasta, vaikka en sitä silloin ymmärtänyt. Huomasin nimittäin yhtäk­kiä, etten ollutkaan kaatunut, enkä kuollut. Saatoin kä­vellä jotenkuten ja tuo hirvittävä kohtaus oli selvästi häviämässä. Tuo kohtaus oli kuitenkin niin hirvittävä minulle, että päätin heti siinä paikassa lähteä takaisin Punaisen Ristin sairaalaan. Ajoin raitiovaunulla sinne, mutta aloin kokea oloni yhä paremmaksi matkan aikana. Sairaalan luo tultuani, olin jo niin hyvässä kunnossa, että päätin, etten menekään sinne. Oleskelin pitkään sai­raalan oven läheisyydessä tunnustellen olotilaani. Ajat­telin, että jos kohtaus tulee takaisin, niin juoksen pää­ovesta sisälle ja huudan: "Auttakaa minua minä kuo­len!"

Viivyin siinä jonkun aikaa peläten kohtauksen uusiutu­mista. Tulin sitten lopuksi siihen tulokseen, että kohtaus oli mennyt ohitse, eikä se ilmeisesti palaisi enää. Roh­kaistuneena lähdin sairaalan luota toiseen osaan Helsinkiä ostamaan lisää huumetta. Unohdin täysin lääkärin varoittavat sanat! Unohdin kokonaan hirveät kohtaukset ja kuoleman läheisyyden! Unohdin myös, että olin huu­tanut Jumalaa avukseni ja luvannut Hänelle, etten enää koskaan ottaisi huumetta! Päässäni oli vain yksi ajatus: haluan lisää huumetta oikein tosi kovan annoksen.

 Huumeita oli saatavana siihen aikaan Helsingissä jos tiesi mihin mennä ja mistä ostaa. Huumeiden myyjät ja huumeiden käyttäjät olivat minulle tuttuja kavereita. Sain melko pian ostettua hyvän annoksen huumetta ja piikitin sen suoneeni. Mutta sitten se alkoi jälleen, mistä lääkäri oli minua Punaisessa Ristissä varoittanut - hir­veä kohtaus tuli päälle vielä pahempana kuin aikaisem­min. Nyt tuossa kohtauksessa oli jotain aivan kauheata lisättynä ja niin järkyttävässä määrin, etten osaa sitä sa­noin selittää. Sieluni upposi mitä kauheimpaan pimey­teen ja pahojen henkien kidutukseen.

  Miten yleensä selvisin toisesta osasta kaupunkia Rus­keasuolle kotiini - se on suoranainen ihme. Olin kauhun vallassa! Sieluni kirkui tuskasta! Maistoin aivan ilmei­sesti tulevan, jumalattomille varatun, helvetin eli kado­tuksen paikan kauhuja. Tiesin kuolevani ja olin luisu­massa iankaikkiseen pimeyteen ilman mitään toivoa!

  Maailmassa on kuitenkin Jumalaan uskovia ihmisiä, jotka vaeltavat Jumalan Pyhän Hengen ilmoitustietoudessa. He saavat Jumalalta yliluonnollista tietoutta asi­oista ja tapahtumista - tietoutta, joka on yläpuolella tä­män maailman lakien. Eräs rukousryhmä, joka oli rukoi­lemassa n. 50 km päässä Helsingistä, joutui rukoustus-kaan puolestani. Pyhä Henki antoi heille tietouden, että minä olin suuressa hädässä. Jälkeenpäin he kertoivat minulle, että Rukouksen Henki pudotti tietouden hädäs­täni ja rukoilutti heitä suurella voimalla ja melkoisen ajan. Setäni, Sulo Helppi oli mukana tuossa rukousryh-mässä ja toki tiesi sen, että käytin huumeita ja oli huo­lissaan minusta. Mutta tuon rukoushädän ja rukoustus-kän ilmoitus Pyhässä Hengessä juuri sillä hetkellä rat­kaisevaan tilanteeseen - se tuli yliluonnollisena tietou­tena. Kiitos Jumalalle, että he tottelivat Pyhän Hengen kehotusta ja antautuivat Hengen käyttöön rukouksessa.

 "Samoin myös Henki auttaa heikkouttamme, sillä me emme tiedä mitä meidän,pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puoles­tamme sanomattomilla huokauksilla." Room.8:26

  Olin siis tuskissani ryöminyt vuoteeseeni ja kietonut peitteen pääni ympärille. Ajattelin kaiken kauhun kes­kellä: "Mitähän tapahtuu nyt kun kuolen? Mihin olen menossa?" Tiesin aikaisempien kohtauksien ja lääkärin vakavien varoitusten perusteella, että viimeinenkin mah­dollisuus selviytyä oli nyt auttamattomasti ohi. Oli vain hirvittävä kuoleman ja helvetin ikuinen pimeys, joka mahdottomana rääkkäyksenä jo lepäsi päälläni. Tuskani oli aivan sanoin kuvaamaton! Kidutettu sieluni huusi kauhusta niin kovaa kuin jaksoi. Viimeinenkin toivon säde oli ikuisesti sammunut. Ei ollut mitään mahdolli­suutta enää milloinkaan - vai oliko?

  Kyllä oli! Jumalan itsensä herättämien rukoilijoiden lii­kuttamana Jeesus Kristus saapui paikalle siihen huonee­seen, jossa makasin tuskissani. Se oli kaikkein suurin yllätys, mitä olen koskaan kokenut. En mitenkään ollut osannut edes kuvitella mitään sellaista mahdolliseksi. Kristuksen ensimmäinen ilmestys siinä alussa minulle oli vähän samantapainen kuin pienen Samuelin kohdalla (l.Sam.3:10). Kuulin Jumalan puhuvan minulle. On vaikea selittää, miten valtava vaikutukseltaan Hänen äänensä on. Hän puhui minulle ja sanoi: "Rauno, heitä pois nuo huumeet tai sinä kuolet huomenna. "

Hämmästykseni oli aivan sanoin kuvaamaton! Ajattelin: "Mitä! Hyvänen aika sentään! Jumala on olemassa! Ja miten Hän tietää, että kuolen, sitähän se lääkärikin mi­nulle sanoi!"

 Sitten Jumala puhui jälleen: "Rauno, sinulle käy huo­menna hyvin huonosti ellet heitä pois noita myrkkyjä." Nyt Hän ei ainoastaan puhunut. Nyt Hänen huoneeseeni tulleesta Persoonasta lähti liikkeelle voimakenttä. Se tuli minuun ja meni läpi koko olemukseni aivan kuin suorastaan teräksisen kovina säteinä tai henkivirtauksena. Sillä samalla hetkellä riivaajat lähtivät ulos minusta ja hävisivät! Ne olivat aivan avuttomat Jeesuksen Kristuk­sen äärettömän ylivoimaisuuden edessä. Ei syntynyt edes taistelua heidän välilleen. Pimeys katosi silmänrä­päyksessä, kun maailman Valkeus ilmestyi minulle (Joh.8:12). Sain todella siinä käsityksen voimasuhteista Jeesus Kristus on aivan ylivoimainen voittaja! (Joh. 16:33, Matt.28:18, Room.7:24-25, Joh.8:36). Halleluja!

 Voi mikä helpotus, kun pahat henget lähtivät minusta! En voi sanoin kuvailla sitä helpotusta ja vapautta, jonka koin silloin. Oli aivan kuin täysin pilkkosen pimeään huoneeseen olisi käännetty yhtäkkiä kaikki valot päälle! Sitten tuo Kristuksesta minuun tullut teräksiseltä tuntu­va voima vaikutti täysin peräänantamattoman päättäväi­syyden ja valtavan tahdonvoimaisen toiminnan minussa. Hyppäsin ylös vuoteestani, keräsin kokoon kaikki huu­meeni ja huumeruiskeet ja rikoin ne jätteisiin. Jumalasta tullut häikäilemätön päättäväisyys oli vallannut minut.

 Sitten Jumalan ääni kuului jälleen, Hän sanoi: "Ja hei­tä pois tupakatkin". Ajatukseni oli totella ja tehdä mitä ikinä Hän sanoisi. Niin keräsin kaikki tupakat ja siinä samassa vieläpä tulitikutkin heitin pois, niitten mukana, innoissani. Sitten menin takaisin vuoteeseeni, jossa olin ollut ja vedin peiton ylitseni.

 Silloin yhtäkkiä Pyhä Henki laskeutui ylleni tulisena voimakenttänä!

 Suunnattoman miellyttävä, sähköinen ja tuliselta tuntu­va voima liikkui lävitseni edestakaisin läpi koko ole­mukseni - päästä jalkoihin - edes takaisin, useaan ker­taan. Jokainen solu olemuksessani muuttui äärettömään autuuteen, suorastaan räjähtävään riemuun ja ylitsepur­suavaan elinvoimaan. Sitä ennen minulla ei ollut mitään ymmärrystä siitä, mitä Pyhä Henki on. Olin vain rippi­koulussa lausunut tuon nimen uskontunnustuksessa ymmärtämättä mitä se merkitsi. Nyt tiesin kokemukses­ta, että Pyhä Henki on Jumala tässä ja nyt - lähellä mei­tä ja meidän kanssamme. Autuuteni Hänessä oli niin suuri, etten voinut lopuksi muuta kuin itkeä ylenpaltti­sesta ilosta.

 Siinä Pyhän Hengen tulisessa läsnäolossa ollessani Jeesus Kristus esitteli itsensä minulle ja sanoi:

 "Minä olen Jeesus Kristus ja Minä tulen asumaan sinun sydämeesi." Samalla hetkellä Hänestä lähti aivan kuin tulinen pallo. Se oli noin oman nyrkkini kokoinen ja se laskeutui rintani päälle sydämen kohdalle. Tulipallosta lähti valtavat tuliset voimavirrat sydämeeni ja rintaani.

 Sitten tulinen palloilmiö liikkui sydämeni kohdalta pää­laelleni ja samalla hetkellä Jeesus sanoi: "Katso, Minälaitan omat ajatukseni sinun päähäsi." Muistan vieläkin kuinka miellyttävästi tuo tulinen pallo kosketti aivojani ja paransi ne. Tämän jälkeen tulinen palloilmiö siirtyi suuni kohdalle, Tulinen virta kosketti suutani ja kieltäni. Samalla hetkellä Jeesus sanoi minulle: "Minä puhun sinun suullasi."

Sitten tulipalloilmiö jakautui kahtia ja kosketti molem­pia käsiäni. Jumalan kirkkaus täytti molemmat käteni kyynärpäihin asti ja Jeesus sanoi: "Minä siunaan sinun kättesi työt."

Sen jälkeen sama tulinen ilmiö täytti molemmat jalkani lähes polviin asti ja Jeesus sanoi: "Minä vahvistan si­nun askeleesi."

 Sitten Jeesus sanoi: "Nouse ylös vuoteestasi, käännä valot päälle, ota peili ja katso silmäteriäsi, ne ovat tul­leet normaaleiksi".

 Tottelin Häntä, hyppäsin ylös vuoteestani, käänsin valot päälle, otin peilin ja katsoin silmäteriäni - ne olivat tul­leet normaaleiksi. Itkin siinä ilosta ja autuudesta, kun yhtäkkiä huomasin, että Pyhän Hengen läsnäolo ei ol­lutkaan vain voima, vaan se oli Hän itse - elävä, toimi­va, ajatteleva ja puhuva persoona. Hän yksinkertaisesti laittoi minut aivan kuin syrjään omassa olemuksessani ja alkoi puhua ja toimia kauttani. Olin todella sivustakatsojan osassa siinä. En voinut muuta kuin ihmettele­mällä ihmetellä, miten väkevä Hän oli siinä toimiessaan. Hänen läsnäolonsa aiheutti minussa ilmeisesti taivaalli­sen näky-ulottuvuuden, jota kesti useita tunteja. Sen ai­kana tapahtui hyvin paljon yliluonnollista, mutta en voi sitä nyt tässä kertoa. Olin kuitenkin luultavasti profeetta Danielin tavalla "hengittämättä" noiden tuntien aikana. Sillä kun näkytila loppui, niin tunsin aivan kuin tuke­van, mutta lempeän töksäyksen keuhkojeni alaosaan. Sen seurauksena vedin syvään henkeä ja aloin hengit­tämään normaalisti.

 Näkytilan loputtua menin nukkumaan, mutta yliluonnol­lisen, näkymättömän ulottuvuuden avautuminen ei lop­punutkaan vielä siihen. Pyhä Henki oli olemuksessani toimiessaan ottanut 1948 kuolleen äitini Raamatun (kät­köpaikasta, jota en edes tiennyt) ja nyt se oli asetettuna vuoteeni viereen, tuolille. Paneuduin nukkumaan Raa­mattu vieressäni, kun yhtäkkiä riivaaja henget hyökkä­sivät hirvittävällä voimalla kimppuuni.

 Sydämessäni asuva Pyhä Henki ei sallinut niiden tulla henkeeni, mutta ne alkoivat repiä kauhealla tavalla fyy­sistä olemustani. Jokainen solu suorastaan kiemurteli tuskassa niiden liikkuessa ja repiessä ruumistani. Silloin "vahingossa" käteni sattui koskettamaan vieressäni ole­vaa Raamattua. Sillä hetkellä riivaajat katosivat kädes­täni. Hämmästyin - voima on tuossa Pyhässä Kirjassa.Laitoin toisenkin käteni Raamatun päälle ja siitäkin rii­vaajat lähtivät. Sitten kuljettelin Raamattua pitkin fyysi­sen olemukseni pintaa ja joka paikasta, mihin Raamattu kosketti, siitä pahat henget pakenivat välittömästi. Sitten laitoin Pyhän Kirjan pääni päälle ja silloin ne lähtivät kaikki lopullisesti ulos.

 Samalla hetkellä kuulin jälleen Jumalan äänen

puhuvan minulle, Hän sanoi: "Voima on tuossa Kirjassa! Lue sitä!"

 Jumala oli sallinut tuon kokemuksen pahojen henkien hyökkäyksestä opettaakseen, että minun tuli perustaa kaikki uskomukseni ja toimintani siihen, mitä Raamattu sanoo. Kaikki hengelliset kokemukset, mitä meillä itse kullakin on, ne ovat kaikki Raamatun ulkopuolella ole­via tekijöitä ja siksi niiden todenperäisyys täytyy aina arvostella Jumalan Sanan selvällä ohjeella. Se, mitä ta­pahtui pahojen henkien riivaamalle miehelle Mark.5:l-16, sen koin minäkin todeksi, kun Jeesus Kristus ilmes­tyi ja vapautti minut.

"Kaikki, mikä ennen on kirjoitettu (Raamatussa), on kir­joitettu meille opiksi." Room.l5:4

 Raamattuja yksin Raamattu on kaiken uskon, elämän ja toiminnan ainoa arvovaltainen ohje!

Tämän Kristus-ilmestyksen seurauksena vapauduin täy­dellisesti huumeiden käytöstä, kiroilusta ja kaikenlaises­ta muusta syntielämästä. Koin todeksi Raamatun sanat:"

Jos siis Poika (Jeesus Kristus) tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi." Joh.8:36

 "Sitä varten Ihmisen Poika (Jeesus Kristus) ilmestyi, että Hän tekisi tyhjäksi (tuhoaisi ja lopettaisi) perke­leen teot." l.Joh.3:8

 "Varma on se Sana ja kaikin puolin vastaanottamisen

arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä

pelastamaan." l.Tim.l:15

 "Sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

(ei siis synnissä, vaan synneistänsä!) Matt.l:21

 "Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä

kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle! Jeesuksen

Kristuksen meidän Herramme kautta!"

Room.7:24-25

 Tätä vapautta ja uudenlaatuista, taivaallista, voimaelä-mää on nyt jatkunut kohdallani vuodesta 1959 asti. Tuo elämäni muutos oli niin kokonaisvaltainen, että pahim­matkin Jumalan kieltäjät ympäristössäni olivat aivan hämmästyneitä, eivätkä voineet sanoa muuta kuin:"Tämä on ihme!" Yhtään epäilyksen sanaa ei tullut ke­nenkään niiden huulilta, jotka tunsivat tilanteeni. Oli vain syvästi hämmästyneitä ilmeitä ja aidosti uteliaita kuuntelijoita, joille kerroin, miten Kristus ilmestyi mi­nulle. Narkomaanikaverit pyysivät minua kertomaan heille mitä oli tapahtunut. Menin paikasta paikkaan ja kerroin kokemuksestani kaikkialla.

Erään huumeiden myyjän luo tullessani, hän sanoi mi­nulle: "Brenkku (sillä nimellä minua kutsuttiin silloin), näen, ettet ole saanut snagua tänään." Sitten hän veti huumeruiskeen täyteen kamaa ja työnsi sen pöydälle eteeni sanoen: "Iske suoneen!"

Katsoin häntä silmiin tuntematta minkäänlaista kiusaus­ta koko hommaan ja sanoin häntä etunimellä kutsuen (tässä nimi on jätetty tarkoituksella pois):

"___________, Jumalan Läsnäolo on täyttänyt minut ja

koen tässä hehkuna Pyhän Hengen ylösnostavan voi­man.'" Hän katsoi minua aivan uudenlaisella ilmeellä ja sanoi vakavasti: "Brenkku, sä olet löytänyt tosi kamaa! Kerro mulle lisää siitä!"

  Niin todellakin, olin löytänyt, kuten hän sanoi, TOSI KAMAA! Ja tuo huumeiden myyjä ymmärsi, että ky­symyksessä oli Kristus-Henkivoima! Halleluja! Ylistet­ty olkoon Jeesus Kristus nyt, aina ja iankaikkisesti!Muutkin huumekaverini näyttivät ymmärtävän hämmäs­tyttävän hyvin, että kysymyksessä oli Henkivoima -Taivaallinen Voimakenttä!

 Minulla ei ollut silloin minkäänlaista ymmärrystä sielu­jen johdattamisesta Jeesuksen luo, kerroin vain Hengen läsnäoloa kokien mitä oli tapahtunut. Sitten näin yölli­sessä näyssä huumekavereitani seisomassa rivissä uudet vaatteet yllään. Kysyin Herralta mitä se tarkoitti ja Hän sanoi minulle: "Minä alan vapauttaa huumekav&reitasi huumeista." Näin myös tapahtui ja monet kavereistani vapautuivat huumeiden käytöstä tavalla tai toisella. Mi­nä en ollut niissä tilanteissa läsnä, enkä olisi osannut heitä auttaa vaikka olisin ollut paikalla. Enhän ollut it­sekään itseäni vapauttanut, vaan sen teki Jeesus Kristus - Väkevä Vapauttaja rukoilijoiden kautta!

 Eräs noista huumekavereistani vapautui suunnilleen sa­malla tavalla kuin minäkin. Niitä oli sangen monia, jot­ka vapautuivat silloin - ei vain Suomessa, vaan kaikki­alla, eupuohlla maailmaa Pyhän Henki vuodatettiin va­pauttavana voimana huumeorjien ylle. Yhdysvalloissa heitä alettiin kutsua nimellä: "Jesus People" (Jeesus Kansa). En tiedä kuinka monet huumekavereistani on enää elossa näin pitkän ajan jälkeen. Mutta jos joku on elossa ja lukee tämän kertomukseni, niin ota yhteyttä minuun. Yhteystietoni ovat internet-sivulla: www.raunohelppi.com

 Jos koet, että et tarvitse Jumalan apua elämääsi,

niin olet tosi vaarallisessa tilanteessa, sillä ihmisen

mahdollisuuksien rajoittuneisuus selviytyä yksin,

omin avuin, ilman Jumalaa, on ilmeinen!

Jos luulet, että Jumalalle antautuminen on vaikea asia ja Hänen kanssaan eläminen on raskasta, niin olet vääräs­sä. Eräs suurin yllätys minulle tässä Kristuksen tuntemi­sessa on ollut tämän Hengen elämän ääretön voima ja miellyttävyys. Pyhä Henki on, kuten tuo huumeenmyyjä kaverini sanoi, TOSI KAMAA ja siitä tulee TOSI POTKU elämään.

 Jumala sanoo Raamatussa: "Kuka voi syödä ja kuka nauttia ilman Minua?"

Saar.2:25

 Jeesus sanoi: "Varas (paholainen) ei tule muuta kuin

varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan.

 Minä (Jeesus Kristus) olen tullut, että teillä olisi

elämä ja yltäkylläisyys."

Joh.10:10

Sinä, joka tätä luet, sydämen lämmöllä rukouksen Hengessä muistaen,

Rauno Helppi

www.raunohohelppi.com

Rauno Helppi todistaa

Tommi Räsänen 03.05.2014 10:44

Minun vapautumiseni:
http://avaimenakristus.blogspot.fi/2014/02/tommin-tarina-saatananpalvojasta.html

Uusimmat kommentit

03.12 | 11:10

Hei, Risto. Tämä on Hengellinen kotikirjasto, ei Mairen kotisivu. ...

03.12 | 04:10

En ole aikoihin kuullut mitään näin upeita.Syvät,kaun...

26.11 | 22:13

Aivan upeita ja koskettavaa musiikkia.Vierailit,säestit ja lauloit Varapäree...

03.11 | 15:39

Tässä kansiossa, Markon kuvia-ensimmäinen ylläpitäjä. Myös ...