Jakov Damkanin kirjasta Siionin poika

 Tahdotko tietää kuinka varmat ja luotettavat on Esim. Jeesuksen syntymästä annetut Profetiat n.300 vuotta ennen kuin se tapahtui? Se on ennustettu päivän tarkkudella ja tässä on sinulle siitä todistus, kun luet tämän.Teksti on Jakov Dankanin Siionin Poika kirjasta.Jakov on ollut teksteillään valtavana siunauksena johtamalla ihmisiä Jeesuksen tuntemukseen.Olkoon tämä kirjoitus siunaus sinun elämällesi ja tulevaisuudellesi!

"Satutko muuten tietämään, milloin Messiaan tarkalleen oli määrä tulla?"

"Olen varma, että on olemassa melkoinen joukko juutalaisia-mukaan lukien Lubavitchin rabbi - jotka olisivat valmiitä maksamaan tuosta tiedosta melkoisen summan rahaa!" veistelin.

"Minä näytän sen sinulle heprealaisesta Raamatustasi, ja vieläpä aivan ilmaiseksi!" Jeff antoi tulla samaan malliin.

Ohhoh! Nyt tämä pakana sai kiinnostukseni todella heräämään", ajattelin itsekseni. Ojensin Jeffille Raamattuni, ja hän aukaisi sen asiantuntevasti. Taas jouduin vertailemaan häneen: vaikka pidinkin Raamatun lukemisesta, en pystynyt edes muistamaan sen kirjojen järjestystä, Hän otti esille Danielin kirjan yhdeksännen luvun ja pyysi 11.1 lukemaan ääneen 24. jakeesta alkaen:

”seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profetia sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tuhossa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu Persian kuningas Artakserkses nousi valtaistuimelle vuonna 465 eKr. Nehemian kirjan toisesta luvusta voimme lukea, että hallituskautensa 20. vuonna hän antoi lain, joka salli Jerusalemin jälleenrakentamisen. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että Artakserkses antoi tämän Danielin kuvaaman lain vuonna 445 eKr., joka on myös laskutoimituksemme lähtöpiste.

"No,miten on sinun laskutaitosi laita?"Jeff jatkoi. Luvussamme puhutaan seitsemästäkymmenestä'seitsemästä' eli 490 vuodesta. Tämä ajanjakso on jaettu kolmeen eripituiseen ajanjaksoon: seitsemään 'viikkoon', jotka vastaavat yhtä riemuvuotta tai 49 vuotta, 62 'viikkoon', jotka vastaavat 434 vuotta ja yhteen viikkoon, joka puolestaan on jaettu kahteen puoliviikkoon. Tämän raamatunkohdan mukaan Messias oli määrä tuhota jossakin vaiheessa, näiden kahden ensimmäisen ajanjakson mentyä. Jos laskemme yhteen 434 ja 49 niin saamme tulokseksi 483 vuotta.

"Muinoin vuosi laskettiin kuuvuoden mukaan, ja sen pituus oli 360 vuorokautta. Näin ollen Messias oli määrä surmata jonkin aikaa sen jälkeen, kun 173 880 vuorokautta (483 x 360) oli kulunut siitä, kun kuningas Artakserkses antoi lakinsa.

"Nyt Nehemia 2:1 kertoo meille, että tuo laki annettiin niisankuussa. Niisankuun ensin tarkoitettu niisankuun ensimmäinen päivä oli kuninkaiden juutalainen uusi vuosi, joka tarkoittaa sitä, että heidän hallitusvuotensa laskettiin niisankuusta niisankuuhun. Tällaisissa vuosijuhlissa vietettiin erilaisia virallisia tapahtumia ja juhlallisuuksia, mikä saa meidät tekemään johtopäätöksen, että myös tämä kuninkaallinen julistus annettiin niisankuun ensimmäisenä päivänä.

"Tarkastellaanpa nyt tätä samaa asiaa astronomian lähtökohdista. Englannissa sijaitsevan Greenwichin kuninkaallisen planetaarion mukaan niisankuun ensimmäinen päivä vuonna 445 eKr. oli maaliskuun 14. päivä.

"Onko meidän nyt mahdollista laskea tarkalleen, minä päivänä Jeshua saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen, vain muutamaa päivää ennen ristiinnaulitsemistaan? Luukkaan evankeliumin mukaan Jeshuan julkinen toiminta alkoi keisari Tiberiuksen, joka nousi valtaan vuonna 14 jKr., 15. hallitusvuotena. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että Jeshuan julkinen toiminta kesti suunnilleen kolme vuotta, näin pääsemme vuoteen 32 jKr. jolloin Hänet ristiinnaulittiin.

"Johanneksen evankeliumin 12. luvussa meille kerrotaan, että Jeshua saapui Betaniaan kuusi päivää ennen pääsiäistä ja siirtyi Jerusalemiin seuraavana päivänä. Pääsiäinen on aina niisankuun 14. päivänä, joka vuonna 32 jKr. oli 10. huhtikuuta. Näin Jeshua saapui Betaniaan 4. huhtikuuta, joka oli perjantai. Siellä Hänen syömänsä aterian on täytynyt olla sapattiateria, koska 'seuraava päivä' ei ilmeisestikään ollut sapatti - silloin Jeshua ja Hänen opetuslapsensa lepäsivät - vaan sunnuntai 6. huhtikuuta vuonna 32 jKr.

"Katsotaanpa seuraavaksi, oliko huhtikuun 6. vuonna 32 jKr. tasan 173 880 päivää sen jälkeen kun Persian kuningas antoi määräyksen Jerusalemin jälleenrakentamisesta, eli 14. maaliskuuta vuonna 445 eKr? Juliaanisen kalenterin mukaan noiden kahden yllä mainitun päivämäärän välillä on 477 vuotta ja 24 vuorokautta. Mutta, kuten ehkä tiedätkin, sellaista vuotta kuin vuosi nolla ei ole olemassakaan. Näin ollen meidän täytyy poistaa laskuistamme yksi vuosi. Nyt meillä on koossa 476 vuotta ja 24 vuorokautta, jotka tekevät yhteensä 173 764 vuorokautta (365x476 plus 24). Tähän meidän täytyy lisätä vielä 119 päivää, koska juutalaisessa kalenterissa on karkausvuosi ja sen myötä yksi ylimääräinen kuukausi joka neljäs vuosi (476 jaettuna neljällä on 119). Nyt saamme tulokseksi 173 883 vuorokautta - aika lähellä profetian mainitsemia 173 880 vuorokautta!"

Mutta kun kyseessä on raamatullinen profetia, niin tämä ei tyydytä vaatimuksiamme - meidän täytyy päästä 100 prosenttiseen tarkkuuteen ja juuri oikeaan päivään! Tiedämme, että juliaaninen kalenteri poikkesi jonkin verran todellisesta aurinkovuodesta: sen vuosi on 1/128 päivää aurinkovuorta pidempi. Päästäksemme oikeaan lopputulokseen meidän tulee vähentää yksi vuorokausi jokaista 128 vuotta kohti. Tämän perusteella meidän täytyy vähentää 483 vuoden ajanjaksosta (Danielin 69 'viikkoa') kolme päivää, ja näin saamme jäännökseksi tarkalleen 173 880 vuorokautta!"

Nyt edessäni oli todellinen ongelma: ketä minun pitäisi uskoa? Pitäisikö minun luottaa synagogaan ja juutalaiseen traditioon, johon minut oli kasvatettu ja jonka mukaan Messias oli tarkoitettu vain Israelille muun maailman jäädessä kokonaan ulkopuolelle? Vai pitäisikö minun uskoa silmieni edessä avoinna olevaa Raamattua, joka kertoi minulle jota nyt olla sapattiateria, koska 'seuraava päivä' ei ilmeisestikään ollut sapatti - silloin Jeshua ja Hänen opetuslapsensa lepäsivät - vaan sunnuntai 6. huhtikuuta vuonna 32 jKr.

"Katsotaanpa seuraavaksi, oliko huhtikuun 6. vuonna 32 jKr. tasan 173 880 päivää sen jälkeen kun Persian kuningas antoi määräyksen Jerusalemin jälleenrakentamisesta, eli 14. maaliskuuta vuonna 445 eKr?

Juliaanisen kalenterin mukaan noiden kahden yllä mainitun päivämäärän välillä on 477 vuotta ja 24 vuorokautta. Mutta, kuten ehkä tiedätkin, sellaista vuotta kuin vuosi nolla ei ole olemassakaan. Näin ollen meidän täytyy poistaa laskuistamme yksi vuosi. Nyt meillä on koossa 476 vuotta ja 24 vuorokautta, jotka tekevät yhteensä 173 764 vuorokautta (365x476 plus 24). Tähän meidän täytyy lisätä vielä 119 päivää, koska juutalaisessa kalenterissa on karkausvuosi ja sen myötä yksi ylimääräinen kuukausi joka neljäs vuosi (476 jaettuna neljällä on 119). Nyt saamme tulokseksi 173 883 vuorokautta - aika lähellä profetian mainitsemia 173 880 vuorokautta!"

Mutta kun kyseessä on raamatullinen profetia, niin tämä ei tyydytä vaatimuksiamme - meidän täytyy päästä 100 prosenttiseen tarkkuuteen ja juuri oikeaan päivään!

Tiedämme, että juliaaninen kalenteri poikkesi jonkin verran todellisesta aurinkovuodesta: sen vuosi on 1/128 päivää aurinkovuorta pidempi. Päästäksemme oikeaan lopputulokseen meidän tulee vähentää yksi vuorokausi jokaista 128 vuotta kohti. Tämän perusteella meidän täytyy vähentää 483 vuoden ajanjaksosta (Danielin 69 'viikkoa') kolme päivää, ja näin saamme jäännökseksi tarkalleen 173 880 vuorokautta!"

Nyt edessäni oli todellinen ongelma: ketä minun pitäisi uskoa? Pitäisikö minun luottaa synagogaan ja juutalaiseen traditioon, johon minut oli kasvatettu ja jonka mukaan Messias oli tarkoitettu vain Israelille muun maailman jäädessä kokonaan ulkopuolelle? Vai pitäisikö minun uskoa silmieni edessä avoinna olevaa Raamattua, joka kertoi minulle jotakin aivan muuta: Messias tulisikin ennen toisen temppelin hävitystä ja Hänet "tuhottaisiin"?

Mutta jos Raamattu on oikeassa, kuinka silloin on mahdollista, että rabbimme olivat niin sokeita, että jättivät tällaisen totuuden täysin vaille huomiota? Olin varma, että palapeliin löytyisi tyydyttävä vastaus! Minun oli saatava tietooni kaikki tähän kysymykseen liittyvät asiat!

Jeff näytti jälleen lukeneen ajatukseni, sillä hän vastasi kysymykseeni, ennen kuin olin edes esittänyt sen: "Olen lukenut rabbien antamia selityksiä tästä asiasta. Suurin osa tähän ja myös muihin Raamatun Messiasta koskeviin raamatunkohtiin liittyvistä perinteisistä kommentaareista jaetaan kahteen pääkategoriaan: vanhempiin, ennen ensimmäistä vuosisataa ilmestyneisiin ja myöhäisempiin, jotka useinkin olivat poleemisia kirjoituksia, joiden tarkoituksena oli osoittaa, että "minim" (uskottomat ja myös hepreankielisen ilmaisun, "Jeesus Nasaretilaiseen uskovat", alkukirjaimet) olivat väärässä. Useimmat vanhemmista kommentaareista, kuten Jonatan Ben Uzielin laatima, yhdistävät nämä profetiat kuningas Messiaaseen, kun taas myöhäisemmät kommentaarit, kuten esimerkiksi Rashin laatima, pyrkivät kieltämään tällaisen mahdollisuuden tarjoten sen sijaan tilalle jokseenkin hataria vaihtoehtoja, jotka ovat sävyltään erittäin antimessiaanisia.

"Katsokaamme tämän vuoksi, mitä itsellään Raamatulla, aidolla Jumalan sanalla, on tästä asiasta sanottavanaan. Se on täysin kykenevä puhumaan omasta puolestaan! Israelin oppineet eivät vieläkään kykene näkemään näitä asioita. Tämä ei kuitenkaan ole heidän oma vikansa, sen enempää kuin sokeus on sokean. Ei se myöskään johdu siitä, että he olisivat tyhmiä, sillä sitä he eivät suinkaan ole! Jumala vain on väliaikaisesti sulkenut heidän silmänsä heidän syntiensä vuoksi siksi, että pakanain olisi mahdollista vastaanottaa juutalainen Messias ja pelastua.

Kalenteri pokkesi jonkin verran todellisesta aurinko vuodesta sen vuosi on 1/128 päivää aurinkovuotta pidempi.Päästäksemme oikeaan lopputulokseen meidän tulee vähentää yksi vuorokausi jokaista 128 vuotta kohti. Tämän perusteella meidän täytyy vähentää 483 vuoden ajanjaksosta (Danielin 69 'viikkoa') kolme päivää, ja näin saamme jäännökseksi tarkalleen 173 880 vuorokautta!"

Nyt edessäni oli todellinen ongelma: ketä minun pitäisi uskoa? Pitäisikö minun luottaa synagogaan ja juutalaiseen traditioon, johon minut oli kasvatettu ja jonka mukaan Messias oli tarkoitettu vain Israelille muun maailman jäädessä kokonaan ulkopuolelle? Vai pitäisikö minun uskoa silmieni edessä avoinna olevaa Raamattua, joka kertoi minulle jota nyt olla sapattiateria, koska 'seuraava päivä' ei ilmeisestikään ollut sapatti - silloin Jeshua ja Hänen opetuslapsensa lepäsivät - vaan sunnuntai 6. huhtikuuta vuonna 32 jKr.

"Katsotaanpa seuraavaksi, oliko huhtikuun 6. vuonna 32 jKr. tasan 173 880 päivää sen jälkeen kun Persian kuningas antoi määräyksen myöhäisempiin, jotka useinkin olivat poleemisia kirjoituksia, joiden tarkoituksena oli osoittaa, että "minim" (uskottomat ja myös hepreankielisen ilmaisun, "Jeesus Nasaretilaiseen uskovat", alkukirjaimet) olivat väärässä. Useimmat vanhemmista kommentaareista, kuten Jonatan Ben Uzielin laatima, yhdistävät nämä profetiat kuningas Messiaaseen, kun taas myöhäisemmät kommentaarit, kuten esimerkiksi Rashin laatima, pyrkivät kieltämään tällaisen mahdollisuuden tarjoten sen sijaan tilalle jokseenkin hataria vaihtoehtoja, jotka ovat sävyltään erittäin antimessiaanisia.

"Katsokaamme tämän vuoksi, mitä itsellään Raamatulla, aidolla Jumalan sanalla, on tästä asiasta sanottavanaan. Se on täysin kykenevä puhumaan omasta puolestaan! Israelin oppineet eivät vieläkään kykene näkemään näitä asioita. Tämä ei kuitenkaan ole heidän oma vikansa, sen enempää kuin sokeus on sokean. Ei se myöskään johdu siitä, että he olisivat tyhmiä, sillä sitä he eivät suinkaan ole! Jumala vain on väliaikaisesti sulkenut heidän silmänsä heidän syntiensä vuoksi siksi, että pakanain olisi mahdollista vastaanottaa juutalainen Messias ja pelastuivat.

Jeesuksen elämässä toteutui 300 profetiaa

48 profetian toteutumismahdollisuus olisi 1 : 10 potenssiin 157. Kolikko on nyt liian iso käytettäväksi havainnollistamisessa. Joudumme käyttämään elektroneja, joita mahtuu tuuman (2,4 cm) pituiseen jonoon 2,5 x 10 potenssiin 15. Tehdään elektroneista tiivis pallo, joka ulottuu Maasta joka suuntaan 6 miljardin valovuoden päähän (valon nopeus on 299 792 458 m sekunnissa). Tämän jälkeen teemme tällaisia elektronipalloja yhden minuutissa. Jos teemme niitä vuorokauden ympäri, kestää 10 potenssiin 10 keraa 6 miljardia vuotta, että saamme käytetyksi koko elektronivaraston. Yksi näistä elektroneista merkitään - ja se on löydettävä ensi yrityksellä. Eli on täysin mahdotonta ettei Jumalaa ole!

 Jeesus sanoi ,että Hän on tullut ,että ihmisillä olisi elämä ja yltäkylläisyys (Joh.10:10)

 Se ei tarkoita helppoa elämää, mutta elämää josta et ole osannut edes uneksia kuten Raamattuun on kirjoitettu niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.(1 Kor.2:9 sanokoon.”Tule joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.”

seija 21.02.2014 01:34

Rukoilen rakas Jumala,että tämä sairaus paranisi minusta.
Kiitos Jeesuksen Nimessä.

Uusimmat kommentit

03.12 | 11:10

Hei, Risto. Tämä on Hengellinen kotikirjasto, ei Mairen kotisivu. ...

03.12 | 04:10

En ole aikoihin kuullut mitään näin upeita.Syvät,kaun...

26.11 | 22:13

Aivan upeita ja koskettavaa musiikkia.Vierailit,säestit ja lauloit Varapäree...

03.11 | 15:39

Tässä kansiossa, Markon kuvia-ensimmäinen ylläpitäjä. Myös ...