Vapaamuurarien käyttämät käsimerkit - luku 3

Luku 3

Kätketyt viestit -- Käsimerkkien tärkeys Illuminatille

 

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa..."
- Johanneksen Ilmestys, luku 13:16
"Nosta oikea käsi... ojenna kaksi sormea kuten haarukka... sitten vedä se takaisin oikean olkapään yli ja nopealla liikkeellä sinkoa ojennetut sormet horisontaalista suuntaa kohti. Se tarkoittaa petturin silmien kaivamista ylös silmäkuopista."
- Second Sign of a Super-Excellent Master Mason Richardson's Monitor of Freemasonry (p.91)

Kuten me näemme, Illuminati palvoo jumaluutta monilla nimillä monien peitteiden alla. Eräs tällainen nimi ja verho on 'Jahbuhlun'. Pyrkiessään palvomaan tätä väärää jumalaa, he ovat luoneet monia rituaaleja joissa he käyttävät "salaisia" käsimerkkejä. Kaikissa Skotlantilaisen riitin asteissa, Order of Skull and Bonesissa, Ordo Templi Orientisissa, Ranskan suurlooshissa (the Grand Orient Lodge of France), Jerusalemin suurlooshissa (Grand Lodge of Jerusalem), sekä melkein kaikissa salaseuroissa ja killoissa, käsimerkit ja kädenpuristukset ovat tärkeitä.

Coil's Masonic Encyclopedia sanoo:

"Käsi on tärkeä vapaamuurareille... sen tarkoitus on antaa ja vastaanottaa palkinto." [1]

Kirjassa An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, kirjoittaja huomauttaa että käsimerkkeihin liittyy seuraavanlaisia symbolisia tarkoituksia:

  • Käsi sydämen päällä -- Alistuminen sekä palvelijan tai orjan asenne;
  • Käsivarret ristissä (X) -- Sidoksissa tai sidottuna;
  • Käsi kaulalla -- Uhri;
  • Nyrkkiin puristettu käsi -- Uhka, aggressio;
  • Nostettu käsi -- Ihailu, palvonta, kauhu, hämmästys;
  • Molemmat kädet kohotettuina, kämmen ylöspäin -- Heikkous, pyyntö, tunnustus, ihailu, palvonta;
  • Nostettuna päähän -- Ajattelu, huolenpito, älykkyys, viisaus.

Numeerisia käsimerkkejä renessanssiajan kirjasta. Tällaisten käyttö yleensä yhdistää numerologian opetukset salaisten käsimerkkien käyttöön.

Kansainvälinen salainen kieli

Onko tämä okkultistinen käsimerkki, monin eri muodoin ja vivahtein, vapaamuurareiden ja muiden salaseurojen kansainvälinen salainen kieli. Manfred Adler, kirjassaan The Freemasons and The Vatican, sanoo että vastaus tähän kysymykseen on 'kyllä'. [3]

Hän kirjoittaa, että USA:n Senaatin tekemien löytöjen perusteella, sen tutkiessa CIA:ta:

"Yhdeksänkymmentä prosenttia salaisista viesteistä välitetään median kautta, erityisesti lehdistön koodatun tekstin ja kuvien välityksellä." [4]

Viestit mediassa

Toiset myös, Adlerin lisäksi, ovat huomauttaneet toistuvasta käsimerkkien käytöstä mediassa, salaseuran sisäpiirin signaaleina. Juan Maler, argentiinalainen kirjailija ja vapaamuurareita tutkiva henkilö selittää että käsimerkkien käyttö vihkiytymättömälle käsimerkkien käyttö on täysin mitätön ja viaton ele.

"Mutta salaseurojen jäsenille, käsimerkkiä käytetään arvostuksen merkkinä niiden toimesta jotka ovat johtavassa asemassa tai joilla on missio toteuttaa ja niitä yleensä tehdään asiaankuuluvan tekstin yhteydessä." [5]

Johannes Rothkranz, vapaamuurarien signaaleista kirjan kirjoittanut vihjaa:

"Jos henkilö kerää yhteen valokuvia tunnetuista henkilöistä päivittäisistä sanomalehdistä, sitten hän saa kerättyä itselleen, hyvin lyhyessä ajassa, suuren määrän epäilyttäviä ja -- niille jotka ymmärtävät nämä merkit -- myös jotakin tarkoittavia eleitä." [6]

Rothkranzin mukaan, tämä historiallinen kädenpuristus Helmut Kohlin, silloisen Länsi-Saksan Liittokanslerin, ja Modrowin, DDR:n johtajan välillä, joka sinetöi Saksan jälleen yhdistymisen, oli selkeästi vapaamuurarien kädenpuristus. Rothkranz edelleen huomauttaa että tämä historiallinen kädenpuristusta näiden kahden elitistin välillä näytettiin pitkään Euroopan televisiossa. [7]

Vallan symboli

Miksi käden käyttöä pidetään niin merkittävänä salatun kommunikaation välineenä okkultistien toimesta? Herder Dictionary of Symbols sanoo, että käsi on "aktiviteetin ja vallan symboli." Siinä huomautetaan että löytäessään itsensä "hallitsijan tai Jumalan käsistä, se tarkoittaa että tämä henkilö on hänen valtansa alla, mutta myös hänen suojeluksessaan." [8] Kirjassa sanotaan edelleen, että "kädenpuristus tai käden tarjoaminen on merkki hyväntahtoisesta avautumisesta, kiintymyksestä tai anteeksi antamisesta." Mutta suljettu käsi tarkoittaa salaisuuksia tai sitä että asioista pysytään hiljaa. Muut käden käyttöön liittyvät signaalit ovat pelko, uhka, kiintymys, ihailu, ja argumentti.

Tämä Herder Dictionary selittää myös, että "Muinaisuudessa, peitetty käsi oli yleinen käytäntö kun henkilö lähestyi korkeaa ylimystä." Kämmenen lepuuttaminen polvella ilmaisee syvää keskittymistä ja harkintaa. [9]

Kättä voidaan myös käyttää uhkana kaikille niin sanotuille Veljeskunnan pettureille. Kirjassa Richardson's Monitor of Freemasonry me löydämme esimerkin tästä jälkimmäisestä tarkoituksesta: "Nosta oikea käsi... ojenna kaksi sormea kuten haarukka... sitten vedä se takaisin oikean olkapään yli ja nopealla liikkeellä sinkoa ojennetut sormet horisontaalista suuntaa kohti. Se tarkoittaa petturin silmien kaivamista ylös silmäkuopista."

Toisaalta...

Oikean ja vasemman käden käytöllä on suuri symbolinen ero. Oikean käden sanotaan olevan siunaava käsi, hyvän ja myönteisen vaikutusvallan kera, ja niitä jotka käyttävät sitä okkulttisessa maailmassa sanotaan vaeltavan "oikean käden polkua". Tämä on sama kuin "valkoinen magia".

Ne jotka vaeltavat "vasemman käden polkua", ovat "mustan magian" harjoittajia. Vakaumukselliset satanistit ovat tyypillisesti "vasemman käden" porukkaa, vaikka, todellisuudessa, paholaiselle ei ole väliä kumpaa kättä käyttää!

Vasenta kättä käytetään aina pahana kätenä. Se yhdistetään sanoihin kuten pirullinen, noitamainen, petollinen, viekas, paha, väärä, takapajuinen, ja kieroutunut. Vasenta silmää sanotaan pahaksi silmäksi. Jotkut varhaiset kristityt (esimerkiksi apokryfisen Nikodemuksen Evankeliumin kirjoittaja) opettivat että kahdesta varkaasta jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen viereen, se joka oli Hänen vasemmalla puolellaan hylkäsi totuuden ja joutui helvettiin.

Outo, vanha piirros papista joka nostaa kätensä rukoukseen, mutta suuntaa ne alaspäin kohti Saatanaa!

Vasemmalla: Josephine Bonaparten kämmen kirjassa Les Memoires historiques et secrets de l'lmperatrice Josephine, Paris, 1827.

Oikealla: The Sabazios Hand. Pronssinen symboli Sabaziosin synkretistisestä juutalaisesta mysteeri-kultista Vähä-Aasiassa. Noin Ensimmäiseltä vuosisadalta J.Kr. (British Museum)

The Sabazios Hand. Pronssinen symboli Sabaziosin synkretistisestä juutalaisesta mysteeri-kultista Vähä-Aasiassa. Noin Ensimmäiseltä vuosisadalta J.Kr. (British Museum)

Noidat koko historian ajan ovat tanssineet rituaali-tansseja vasemmalle, eli vastapäivään. Druidi-papit myös, kun he tanssivat ja marssivat pyhän kiven ympärillä Tarassa, Äiti Maan pyhäkössä. Pilkatakseen Jumalaa, jotkin satanistit ja noidat tekevät ristinmerkin vasemmalla kädellään.

Mutta samalla kun noidat ja pitkälle edenneet okkultistit ovat tietoisia vasemman käden luonteesta ja merkityksestä symbolisesti, yhdellä etevimmällä vapaamuurari-kirjailijalla on suositumpi näkemys. Professori James Curl, joka kirjoitti kirjan The Art and Architecture of Freemasonry, kirjoittaa että "Vasen käsi on tasa-arvon symboli." [10]

Toisin sanoen, oikeudenmukaisuuden symboli. Outoa, totisesti, jollei henkilö nosta paholaista hyveelliselle tasolle jossa hän palvelee oikeutta ja tuo tasa-arvon. Mutta sitten, miksi vapaamuurari-kirjailija ajattelisi toisin Looshin todellisesta Suurmestarista, Ilmavallan hallitsijasta, Luciferista?

Asenteen mittari

Okkultismin useimpien viitekirjojen mukaan, käden asema tietyssä kehon osassa viittaa henkiseen asenteeseen sekä sisäiseen tarkoitukseen. Sydämelle asetettu käsi tarkoittaa herkkää, uskollista tai myötätuntoista asennetta. Asetettuna kaulalle, käsi tarkoittaa uhrausta ja rangaistusta, kun taas yhteen liittyneet kädet tarkoittavat mystistä avioliittoa ja uskollisuutta.

Jos kaksi tai useampi ihminen liittää kätensä yhteen se tarkoittaa voimien tai energian yhteen liittymistä, sekä elinvoimaista veljeyttä sekä solidaarisuutta vaaran kohdatessa.

Kirjan A Dictionary of Symbols kirjoittajat huomauttavat, että käsi ilmaisee "toiminnan ajatuksia, samoin kuin niitä jotka ovat vallassa." He myös sanovat että se on kuninkaallisuuden merkki. Kabbala opettaa, että vasen käsi on "rangaistuksen käsi", kun taas oikea käsi on "siunauksen käsi". [11]

Tämä sama opas selittää, että sana "manifestaatio" johdetaan sanasta "manus" joka on latinaa ja tarkoittaa "käsi". "Se mikä tuodaan esiin, voidaan pitää kädessä tai siihen voidaan tarttua kädellä." [12]

Voivatko sormet olla paljastavia?

Tietyn sormen asennolla, tai sormien asennolla, voi myös olla suurta merkitystä. Sammy Davis, Junior, viihdyttäjä, sekä pahamaineisen Sinatran orkesterin, (rat pack), jäsen tunnusti elämänkerrassaan olevansa saatananpalvoja. Tämä lahjakas laulaja/tanssija sanoi että satanistina hän maalasi vasemman kätensä pikkusormen kynnen mustaksi merkkinä. "Pimut rakastivat sitä," sanoi Davis ja "se oli heidän mielestään hyvin seksikäs."

Jotkin imaamit saarnaavat että Fatiman (Muhammedin arvostettu tytär) käsi edustaa yhteenvetoa Islamin koko uskonnosta, ja että Fatiman etusormi osoittaa taivaaseen Allahia kohden.

Etusormi joka koskettaa huulia tarkoittaa: "Ole vaiti." Etusormi joka koskettaa päätä tarkoittaa "älykkyyttä tai viisautta".

Tämän luvun kuvat ja piirrokset antavat todisteita Illuminatin palvelijoista heidän esittäessään erilaisia käsimerkkejä. Tällä vanhalla lauseella "a show of hands" on varmasti useita merkityksiä salaseurojen jäsenille.

Tulkinnanvarainen?

On kuitenkin aihetta antaa neuvo tai varoitus. Vaikka olen käyttänyt parhaita viiteoppaita sekä parasta tietoa joka on saatu erilaisista lähteistä, on joskus hyvin vaikeaa tuomita ja arvostella tiettyä kädenpuristusta, käsimerkkiä, asentoa tai otetta. Esimerkiksi, vaikka vapaamuurarien viitekirja, tai okkulttinen oppikirja saattaa antaa selkeät ohjeet tietystä käsimerkistä, ihmiset jotka käyttävät sitä eivät ole aina niin tarkkoja.

Havaitsin työskenneltyäni kaksikymmentä vuotta Ilmavoimissa, että vaikka armeijan manuaalit ja ohjekirjat antavat tarkat ohjeet kuinka tervehtiä, kaikki univormuissa eivät toimi juuri näin. Joillakin korkea-arvoisilla upseereilla on epämääräinen, huolimaton tervehdys, kun taas toisilla se on aivan oppikirjan mukainen. Henkilö voi nähdä satoja erilaisia tervehdyksiä tyypillisessä Ilmavoimien tukikohdassa joka päivä, jokainen hieman erilainen yhdessä tai toisessa aspektissa. Ja, tietysti, jos sinä vertaat tapaa jolla USA:n armeija vastaa brittiläisen majurin (British Sergeant Major) tervehdykseen, ero on silmiinpistävä.

Kuitenkin, vaikka otetaan huomioon inhimilliset tekijät, on mahdollista tunnistaa monia käsimerkkejä sekä asentoja joita eliitti käyttää. Katsele kuvia tässä kirjassa ja huomaat olevasi samaa mieltä.

Monet salaseurat ja killat käyttävät salaisia kädenpuristuksia ja merkkejä. Walesissa (Isossa Britanniassa), Order of the True Ivorites perustettiin vuonna 1836 ja se kukoisti useita vuosia. Jotkut uskovat, että kaksi Ivorites-looshia on yhä olemassa tänäkin päivänä. Alla on joitakin heidän salaisia merkkejään ja kädenpuristuksiaan.

Jahbuhlunin miesten salainen käsi - luku 4

Luku 4

Jahbuhlunin miesten salainen käsi

 

"Koska ihmisen ylempi kolminaisuus täytyy olla läsnä ennenkuin sielujen liitto voi tapahtua... Tämä Omnific Royal Archin Sana voidaan lausua ainoastaan kolmen ryhmässä... Heidän oikeat kätensä ovat kohotettuina päänsä ylle tai he lausuvat sanan hengittäen matalasti: Jah-buh-lun, Je-ho-vah, G-O-D."
- C.C. Zain, "Ancient Masonry"
"Suurin, mutta myös mitä hirmuisin hetki vapaamuurarin elämässä... Kolme Looshin ylintä henkilöä, kolmen erilaisen avaimen kera avaa 'Suurimman salaisuuden' puisen laatikon ja antaa paperin hänen luettavakseen, mihin on kirjoitetti 'Jumalan' nimi, jonka seuraaja hän on... JAH-BUL-ON."
-D.C. Yermak, "The Axis of Death"

Paljastettuani useita vuosia vapaamuurareiden, Ordo Templi Orientisin, ruusuristiläisten, sekä muiden petollisten kultillisten salaseurojen valheita ja pahoja tekoja, monet vapaamuurarit ovat haastaneet minut. Heidän tyypillinen kommenttinsa on: "Kuinka sinä kehtaat sanoa tällaisia asioita vapaamuurareista! Miksi, minä annan sinun tietää että olen kristitty, ja että Looshissa ja sen rituaaleissa ei ole mitään mitä minun kristillinen uskoni ei hyväksy." Tietysti, on super-helppoa, melkein kuin ottaisi karamellin lapselta, palauttaa järkiinsä (tai: vapauttaa) tämä vapaamuurari-ruikuttaja, valittaja ja huhuilija luulosta että sinä tai minä parjaamme vapaamuurareita kiistämällä heidän kiltansa "kristilliset ominaisuudet".

Loppujen lopuksi, on lukuisia kohtia jotka kumoavat tämän typerän väitteen että Vapaamuurari-Looshi tai samanlaiset ryhmät olisivat edes hämärästi "kristillisiä" luonteeltaan. Mutta helpoin tapa käsitellä tällaista valitusta on kysyä tältä vapaamuurarilta että onko hän saavuttanut 'Royal Arch Mason ritual' -tason, joka vastaa Skotlantilaisen Riitin 13. astetta. Jos hän vastaa 'kyllä', silloin, uh oh, hän on suurissa, suurissa vaikeuksissa.

Entäpä Jahbuhlun? Minä sitten kysyn häneltä hänen salaisen Jumalansa nimeä joka on paljastettu Royal Archin rituaalissa; minä kysyn häneltä olennosta nimeltä 'Jahbuhlun'. Ja, tavallisesti, minä kuulen joko pitkän, keskeytymättömän jaarituksen, tai yksinkertaisesti kun tämä henkilö haukkoo henkeään (or else simply a great gasping sound). Yleensä, keskustelu päättyy siihen. Vapaamuurari ehdottomasti ei halua julkisesti paljastaa tätä nimeä, 'Jahbuhlun.' Kaikkea muuta mutta ei sitä. Bamm! Hän on mennyt. Ja voin ymmärtää miksi.

Ed Decker, ystäväni, joka on ex-vapaamuurari ja ex-mormoni, joka johtaa nyt kristillistä ministeriötä jonka tavoite on auttaa ihmisiä pois näistä kulteista. Kirjassa jonka Ed toimitti, The Dark Side of Freemasonry, sanotaan että ensin vapaamuurarilta kielletään tieto Jumalansa salaisesta nimestä, ja sitten jälkikäteen hän saa selville että vapaamuurari-jumaluuden nimi ei ole Jeesus, nimi joka on muita ylempänä (Paavalin Kirje Filippiläisille, Luku 2:9-11).

Jumalan kadonnut nimi

Sinisen Looshin vapaamuurareille, joka käsittää ensimmäiset kolme astetta, kerrotaan että he etsivät Kadonnutta Sanaa, tai Jumalan kadonnutta nimeä... Vasta sitten kun he saavuttavat Yorkin Ritin seitsemännen tason ('Royal Arch Masonry'), heille kerrotaan että Jumalan kadonnut nimi ei ollut lainkaan kateissa. Tällä tasolla heille kerrotaan vapaamuurarien jumalan salainen nimi.

He saavat selville että vapaamuurari-jumalan koostuu kolmesta nimestä jotka edustavat Jumalan kolmea identiteettiä. Se on niin salainen että vaaditaan kolme 'Royal Arch Masons' asteen kaltaista miestä lausumaan se... Jahbuhlun. Nämä kolme miestä ottavat toisiaan kädestä kiinni, kohottavat kätensä korkealle ja lausuvat: "Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah." Nimi koostuu kolmesta jumaluudesta: Yah, Baal ja Osiris. Loogisesti, nimi pitäisi olla: 'Yah-Baal-On,' mutta Duncan's Masonic Ritual and Monitor myöntää että vuosien aikana nimi on 'korruptoitunut' vapaamuurarien toimesta kunne se sai nykyisen muotonsa. [1] Decker selittää oikein, että "Se mitä nämä ihmiset tekevät on demoni-jumalan palvontaa joka on niin kaukana todellisesta Jumalasta että tämän palvonnan täytyy ehdottomasti halventaa Jumalan pyhyyttä sekä varmistaa niille jotka lausuvat tämän nimen sellaisessa seremoniassa suoran tien helvettiin..." [2]

C.C Zain, eräs vapaamuurari, joka on osa ryhmää nimeltään 'Valon veljeskunta' (The Brotherhood of Light), huomauttaa että nimi 'Jahbuhlun' on vapaamuurareiden suuri monenkirjava sana (Grand Omnific Word), heidän kaikkivaltiaan jumaluutensa nimi. Hän edelleen osoittaa sen faktan merkittävyyttä, että nimessä 'Jahbuhlun' on yhdeksän kirjainta ja että se koostuu kolmesta tavusta, Jah, buh, lun. Royal Arch Degreen rituaalissa, koska on kolme sen asteen vapaamuuraria lausumassa tämän nimen kolmasti, yhdessä, sanoo Zain, lausutaan yhteensä 27 tavua. Tämä, hän selittää, edustaa "kahtakymmentä seitsemää päivää joka kestää kun kuu ylittää eläinradan merkit." [3]

Mielenkiintoista, tämän rituaalisen draaman jossa kolme vapaamuuraria lausuu Jahbuhlunin nimen sanotaan olevan peräisin Babylonista! Täten, meillä on rituaali -- Skotlantilaisen riirin 13. asteessa ja Yorkin riitin 7. asteessa, missä kolme "Mestaria" tulee Babylonista ohjeistamaan kuinka rakentaa Kuninkaallinen holvikaari (vertauskuvallisesti, kuinka rakentaa juutalainen Temppeli Jerusalemiin ja täten perustaa eliitin valtakunta ja heidän paholais-Jumalansa maan päälle).

Kadonnut sana löytyy

Edelleen, nämä kolme sanansaattajaa Babylonista informoivat kandidaattia että Jumalan todellinen nimi, nimi joka on ollut kadoksissa niin pitkään, ei ole Jeesus vaan Jahbuhlun. He sopivasti jättävät mainitsematta sen faktan, että tämä nimi on epäpyhä ja rienaava yhdistelmä Jahvesta, Baalista ja Osiriksesta, tai On. ('On' on kaupunki Egyptissä missä auringon jumalan, Osiriksen, palvonnan kerrotaan saaneen alkunsa. Jollakin tavalla, vapaamuurarit tänään kunnioittavat ja arvostavat Osirista nimellä 'On', hänen kaupunkinsa nimellä, joka jännittävästi lausutaan 'Un', tässä nimessä, 'Jahbuhlun'.)

Ei ihme että vapaamuurari-kirjailija W.L. Wilmshurst, ylistäessään vapaamuurareita kirjassaan The Meaning of Masonry, julistaa tämän asteen olevan niin tärkeä kandidaatin elämän muutoksessa. Hän jopa vihjaa, että tämän tason saavuttamalla henkilö "todistaa saavuttaneensa uuden järjestyksen elämäänsä." [4]

Kuninkaallisen holvikaaren aste, Wilmshurst painottaa, antaa "korkean tason viisauden sekä kyvyn ajatella" (a supremely high level of thought and instruction) vapaamuurarille joka saavuttaa sen. [5]

Uudestisyntynyt vai demonien valtaama?

Mitä Wimshurst tarkoittaa kun hän sanoo että vihkiytynyt on saavuttanut "uuden järjestyksen elämälleen"? Minä uskon että kandidaatti saavuttaa väärän uudestisyntymisen kokemuksen, saaden Luciferin hengen sydämeensä seurauksena myöntymisestä tämän asteen vaatimuksille.

Hyväksyessään paholais-jumala Jahbuhlunin Jumalan pyhäksi nimeksi mies joka nousee tälle tasolle Veljeskunnassa tulee demonien riivaamaksi, täyteen pahuutta, suunnaten kohti kadotusta, valmistautuen mitä pahimpiin ja likaisimpiin tekoihin jotka ovat mahdollisia hänen kätketylle jumaluudelleen, Baphometille, eli Luciferille, eli Saatanalle, eli Jahbuhlunille.

Nyt, tämä kohtalokas (päättyy hengelliseen kuolemaan) merkki opetetaan tällä asteella on se jonka sinä näet miesten antavan valokuvissa tässä luvussa. Merkittävästi, ainoastaan korkean tason vihkiytyneiden nähdään tavallisesti antavan tämän pahan merkin, leimaten heidät Saatanan demonien riivaamiksi opetuslapsiksi. Minä kutsun tätä merkkiä Jahbuhlunin miesten kätketyksi kädeksi.

Washingtonista Rothschildiin

Surkuteltavasti, USA:n ensimmäinen presidentti, George Washington, antoi tämän merkin, mikäli maalariin joka teki kuuluisimmat muotokuvat hänestä on uskomista. Hänen jälkeensä tulleet presidentit, miehet kuten Franklin Pierce ja Rutherford Hayes, olivat Jahbuhlunin opetuslapsia, kuten oli presidentti Roosevelt.

Meillä on myös kommunistit Karl Marx, Vladimir Lenin, ja Joseph Stalin antamassa tämän merkin, sekä Napoleon, Salomon Rothschild, sekä monet muut joiden kuvat sinä näet tulevilla sivuilla, kun he antavat tämän pirullisen merkin.

Viiniä ihmisen kallosta

Monet muut piirteet ja aktiviteetit liittyen tähän asteeseen osoittavat sen puhtaan luciferilaiseksi ja nämä ihmiset Luciferin palvojiksi. Kuninkaallisen holvikaaren vihkiytymisriitissä, kandidaatti juo viiniä ihmisen pääkallosta. Tällä luonnottomalla toimella, hän vahvistaa sen tosiasian että hän on vannonut valan "että hänen kallonsa kuoritaan auki ja hänen aivonsa altistetaan Meedian auringon polttaville säteille" mikäli hän koskaan paljastaa vapaamuurareiden salaisuuksia. Hän jatkaa lupaamalla, että jos hän paljastaa näitä salaisuuksia, tulkoon kaikki kuolleen henkilön synnit, jonka kallosta hän juo, hänen, kandidaatin ylle. [6]

Joten me näemme että tämä vapaamuurarien uudestaan löytynyt "Jumala", Jahbuhlun (Jah-Baal-On), on ankara isäntä joka ei katso hyvällä pettureita ja suupaltteja. Se oli Kaanaalaisten jumala Baal, tietysti, jolle luopio-juutalaiset ja pakanat uhrasivat lapsiaan tulessa. Sinä muistat että profeetta Elia toi viestin Jumalan tuomiosta niitä vastaan jotka palvoivat verenhimoista Baalia, joka, todellisuudessa, edustaa Saatanaa. Kyllä, Baal on tämä paholainen.

Yritys turhaan yhdistää todellisen Jumalan nimeä näihin vääriin jumaliin kuten Baal ja On, on erityisen pahaa ja murheellista todelliselle Jumalalle taivaassa. Kuitenkin, vapaamuurari tekee juuri näin Jahbuhlunin kanssa, ja sitten pahentaa entisestään tätä suusta virhettä omaksumalla yhden hänen tärkeimmistä tunnusmerkeistään, kaksipäisen kotkan (symboloiden Jumalan kehoa, kaksi päätä!)

Triple Tau

Vielä yksi todiste Jahbuhlunin demonisuudesta on 'Triple Tau', mikä on Kuninkaallisen holvikaaren asteen kaikkein tärkein symboli. Koostuen kolmesta toisiinsa kietoutuneesta tau-symbolista (T), näiden kolmen sanotaan edustavan pyhän kolminaisuutta, juutalaisen kuninkaan, papin ja profeetan valtaa. Toisin sanoen, vapaamuurari omaksuu juutalaisen hengellisen vallan kolminaisuuden. [7] Itse asiassa, tämä juutalaisten kolminaisuus on kilpailija Raamatun todelliselle Jumalalle: Isälle, Pojalle, ja Pyhälle Hengelle.

Tämä Triple Tau on kaikkein tärkein symboli, tai logo, Kuninkaallisen holvikaaren asteen muurareille. Se edustaa vapaamuuraria joka on saavuttanut joko Yorkin Riitin 7. asteen tai Skotlantilaisen Riitin 13. asteen, sisältäen jumaluuden ominaisuudet, tai Pyhän Kolminaisuuden, rienaavasti julistaen itsensä suureksi 'I Am That I Am', täten omaksuen Saatanan lupauksen "ye shall be as Gods" (tulette Jumalan kaltaisiksi).

"I Am that I Am", vapaamuurari julistaa

Yhtä rienaavaa on, että Kuninkaallisen holvikaaren asteen vihkimyksessä, kandidaatilta kysytään: "Are you a Royal Arch Mason?" Hänen vastauksensa tulee olla: "I am that I am." [8] Toisin sanoen, tämän asteen rituaalissa vapaamuurari ei ainoastaan myönnä että paholainen, Jahbuhlunin kaavun alla, on hänen pyhä Jumalansa, vaan nyt hän julistaa että hän, itse, pelkästään ihminen, on tämä suuri 'Minä Olen'. Toisin sanoen, hän sanoo: "Olen Jumala!"

Paljastamassa Kätkettyä Kättä

Aiemmissa asteissa, vapaamuurarille kerrotaan että Jumalan nimi on kateissa. Hänelle jopa kerrotaan että hänen tulisi käyttää korvaavaa nimeä, 'MAHABONE'. Mutta myöhemmin, kun hän on niellyt tämän mädäntyneen kuidun aste toisensa jälkeen, rituaali toisensa jälkeen, tälle huiputettulle ja aivopestylle toverille lopulta kerrotaan että se jota hänen tulee palvoa kulkee nimellä Jahbuhlun ja että hän on nyt valmis julistamaan itsensä Jumalaksi.

Ilmiselvästi, Illuminatin vapaamuurari-eliitti ei halua yleisön tietävän näitä hirvittäviä asioita. Loppujen lopuksi, vapaamuurarien julkinen kuva on, että se on jonkinlainen 'kristillinen' ryhmä, joten julkisivua täytyy pitää yllä ja salaisuudet pitää 'sivistymättömien' massojen ulkopuolella.

Täten, vapaamuurarien hirmuisen Jumalan nimi täytyy pitää salassa.

Tämän kätketyn Jumalan nimi ja identiteetti täytyy pitää salassa hinnalla millä hyvänsä, ja täten on kehitetty soveltuva käsimerkki edustamaan tätä groteskia peitettä: Piilotetun käden merkki (the Sign of the Hidden Hand).

Kuinka tehdä tämä merkki

Kuva on otettu suoraan kirjasta Duncan's Masonic Ritual and Monitor. Siinä Kuninkaallisen holvikaaren asteen muurari tekee maagisen merkin (Sign of the Master of the Second Veil) jota minä kutsun Jahbuhlunin miesten kätketyksi kädeksi.

Teoksen mukaan, kandidaatti esittää tämän merkin kun Babylonin kolme vierailijaa lähestyy häntä. Heidän tavoitteensa: jälleenrakentaa Salomonin Temppeli Jerusalemiin ja lopulta perustaa juutalaisten maailmanvalta.

George Washingtonin vapaamuurari-poseeraus.

Hänen kaulansa ympärillä on kuu-jumalattaren tunnus, auringonjumala Osiriksen feminiininen pari, jota vapaamuurarit salaa palvovat. Tämä tunnus, yhdessä timantin muotoisen esineen kanssa aivan sen yläpuolella, osoittaa että Washington oli vannonut kostoa kaikille Illuminatin vihollisille.

Marquis de Lafayette ikuisti George Washingtonin tässä vapaamuurarien esiliinassa jota nykyään säilytetään Pennsylvanian suurlooshin kirjastossa, Philadelphiassa. Se sisältä monia okkultistisia symboleja, joiden tarkoitus on ensisijaisesti varattu korkea-arvoisille vapaamuurari-veljille. Monet, niistä on kuitenkin selitetty tässä kirjassa, olen varma, vapaamuurarien mielipahaksi.

Cincinnatin killan (kutsutaan myös nimellä Society of Cincinnati) tunnus eliitti-jäsenen päällä. Tämä salaseura tapasi yksityisesti ja George Washington johti sitä.

Posliini-taidetta jossa on Society of the Cincinnatin tärkeitä symboleja. Tämä elitistien salaseura aloitti toimintansa vallankumous-sodan jälkeen ja George Washington johti sitä. Näihin symboleihin kuuluu outo kruunupäinen enkeli joka puhaltaa sarveen ja feeniks-lintu palavan soihdun kera joka edustaa pyörteilevää tulta tai aurinkoa. Illuminati (The Society of the Illuminati) lopulta hajotettiin kun kasvoi yleinen tietoisuus että tällä pienellä salaliittolaisten ryhmäkunnalla näytti olevan sopimaton valta hallituksiin.

Monien okkulttisten salaseurojen vihkiytyneet, mukaanlukien vapaamuurarit ja ruusuristiläiset, valitsevat merkin jolla on heille merkitystä ja jonka he liittävät allekirjoitukseensa. Tämä on George Washingtonin allekirjoitus. Näetkö sinä hänen 'merkkinsä'?

Presidentti George Washington vannoo valan USA:n ensimmäisenä presidenttinä, jota seuraa Perustuslain julistaminen.

Mies joka seisoo suoraan hänen takanaan antaa tarkoituksellisen pirullisen version salaseuran käsimerkistä. ("George Washington: Master Mason", by Allen E. Roberts, Macoy Publishing & Masonic Supply Co., Inc., Richmond, Virginia, sketch by Ronald LeHew)

Monissa maalauksissa ja piirroksissa kuvataan edustajia jotka laativat ja hyväksyivät Itsenäisyysjulistuksen, yksi tai useampi edustaja salaa tunnustaa jäsenyytensä salaseurassa käsimerkillä. Jeesusta ei mainita Itsenäisyysjulistuksessa tai Perustuslaissa. Sen sijaan, meidän kansakuntamme perustajat käyttävät hämäriä, koodattuja termejä kuten "Luonnon Jumala" tai "Sallimus".

Benjamin Franklin, osanottajien avainjohtaja, oli sekä vapaamuurarien Suurmestari (Lodge of Nine Sisters, Paris, France), että ruusuristiläinen. Thomas Jefferson, joka auttoi laatimaan Itsenäisyysjulistuksen, kirjoitti ylistävästi Order of the Illuminatista, sekä sen perustajasta, eurooppalaisesta jesuiitasta, professori Adam Weishauptista.

Tässä julisteessa USA:n ensimmäinen presidentti, George Washington, vapaamuurarina. Se julkaistiin Scottish Rite Journalissa (elokuu 1992).

USA:n sisällissodan upseerit antavat Jahbuhlunin veljeskunnan merkin. Vasemmalla on majuri Robert Anderson Konfederaatin armeijasta ja oikealla kenraali George McClellan vastapuolelta (Union General of the Army of the Potomac). (Photos from The Florida Mason, January, 2004, p. 7)

Venäläinen Mikhail Katkov (1818-1880), okkultistinen Moscow Gazette toimittaja. Ketkov toi hindujen ja teosofien opetukset Venäjälle. Hän myös julkaisi venäläisen mystikon, Helena Blavatskyn, joitakin kirjoja.

Yllä, John Wilkes Booth (vasemmalla), hyvin tunnettu näyttelijä veljiensä kanssa Caesar-näytelmää harjoittelemassa, vuonna 1864, vain vuosi ennen kuin hän salamurhasi presidentti Abraham Lincolnin. Booth ja hänen vanhempi veljensä, Edwin, olivat molemmat vapaamuurari-looshin jäseniä, mutta John Wilkesin huonon maineen vuoksi, vapaamuurarit vaivihkaa poistivat hänen nimensä jäsenluettelosta.

Tähän päivään asti, Skotlantilaisen Riitin jäsentoimisto väittää että ainoastaan veli Edwin oli vapaamuurari. (Photo from book, American Brutus, by Michael W. Kaufman)

Valokuva luutnantti Elisha Hunt Rhodesista vuonna 1993 julkaistusta kirjasta Freemasons at Gettysburg, by Sheldon A. Munn. Otsikko kuvan yllä sanoo, että Luutnantti Rhodes oli "...jäsen sekä palvonnan arvoinen mestari (vastaa Looshin presidenttiä) Harmony Lodge numero yhdeksässä, Rhode Islandissa. Hän oli myös Rhode Islandin Suurlooshin Suurmestari vuosina 1892-1893."

John Jay, jonka presidentti George Washington valitsi USA:n Korkeimman oikeuden ylimmäksi tuomariksi.

Entinen ulkoministeri Colin Powell kättelee PLO:n johtajaa Jasser Arafatia samala kun hän salaa piilottaa oikean kätensä takkinsa sisään, merkki muille vihkiytyneille. Powell on 33. asteen vapaamuurari sekä CFR:n jäsen. Arafat oli myös vapaamuurari.

Sekä presidentti Franklin Pierce (yllä) and President Rutherford B. Hayes (alla) tunnustettiin vapaamuurareiksi kirjassa 10,000 Famous Freemasons, Skotlantilaisen Riitin ylimmän äiti-looshin virallisessa julkaisussa.

Rutherford B. Hayes, President of the United States (1822-1893).

Presidentti Theodore katsastaa joukkoja laivan kannella. Hän antaa salaisen Jahbuhlunin opetuslasten merkin.

Karl Marx, juutalainen radikaali joka innoitti Leniniä ja Trotskia kommunistisilla teorioillaan, oli salaa Saatanan ylipappi (High Priest of Satan); Richard Wurmbrand, Marx and Satan. Tässä on virallinen kuva jossa Marx antaa arvoituksellisen vapaamuurarien käsimerkin. (Richardson, Monitor of Freemasonry, s. 74)

Vladimir Lenin, juutalainen vapaamuurari joka johti tsaarin kukistamista Venäjällä, antaa Jahbuhlunin palvojien salaisen käsimerkin. Lenin ja hänen laumansa loivat Punaisen terrorin, kymmenien miljoonien brutaalin teurastuksen.

Kenraali Paul Von Hindenburg, kuuluisa Ensimmäisen maailmansodan saksalainen sotasankari itärintamalla, joka sai aikaan lukuisia voittoja. Myöhemmin, natsien aikakaudella, hänen kunniakseen nimetty ilmalaiva tuhoutui yrittäessään laskeutua New Jerseyhin. Monia ihmisiä kuoli.

Kolme kommunistista "sankaria" jotka vehkeilivät luodakseen bolshevistisen diktatuurin venäjälle: Sergei Kirov, Mikhail Levandovsky, ja Konstantin Mekhonoshin. Nämä ihmiset valvoivat puhdistusta, kidutusta, sekä lukemattomien tuhansien kuolemaa ennenkuin he, vuorostaan, joutuivat Stalinin surmaamiksi. Levandovsky (keskellä), esittää Jahbuhlunin käsimerkin. Mekhonoshilla (oikealla), on päässään Illuminatin phyrgialainen hattu.

Neljä Gulag-komentajaa. Huomioi että kaikki neljä antavat salaisen juutalaisen vapaamuurariuden merkin, kuten teki kommunismin perustaja, juutalainen Karl Marx.

Kuvanveistäjä Auguste Bertholdi oli Pariisin, Grand Orient Lodgen jäsen. Se oli Bertholdi (1834-1904) joka teki Illuminatin monumentaalisen Vapaudenpatsaan. Tämä patsas on täynnä salaseuran koodattuja viestejä ja symboleja jotka ovat luonteeltaan erityisen rienaavia. Kuitenkin, suunnaton enemmistö amerikkalaisista ihailee Vapaudenpatsasta ja näkevät sen hyveellisenä.

1800-luvun puolivälissä, ranskalainen kirjailija Victor Hugo (kirjoitti teoksen Les Miserables) yritti tehdä suuren vaikutuksen okkulttisiin piireihin. Tässä me näemme hänen antavan käsimerkin joka on vapaamuurari-luciferilaista laatua. Se oli Victor Hugo joka kirjoitti tarinan "The Man Who Laughs", kertoen pojasta jonka kasvot julma kosmeettinen teurastaja leikkeli siten että hänellä oli ikuinen hymy.

Tämä groteski kertomus oli pohja Batmanin 'Joker' -hahmolle. Väitetään että Victor Hugo ei ollut ainoastaan ruusuristiläinen, vaan myös Priory of Sionin suurmestari.

Tässä Hitachi Electronicsin mainoksessa napoleon hyödyntää Vasemman käden polkua. Napoleon oli llluminatus sekä vihkiytynyt Suurempiin Mysteereihin (Areopagite degree). Huomioi myös auringon merkki (Maltese badge).

Nyt me löydämme vielä yhden todisteen että Napoleon oli mukana salaseurojen toiminnassa. Pukeutuen punaiseen Rothschildien sekä veren väriin, Napoleon antaa merkin suuntautunisestaan Vasemman käden polkuun. Kolmitorninen kirkko taustalla (verhon takana!) viittaa Napoleonin ylpeilyyn sillä että hän oli myös hengellisen maailman hallitsija.

Tässä kuuluisassa maalauksessa, Napoleon käyttää oikeaa kättään antaen Kuninkaallisen holvikaaren (Royal Arch Mason) käsimerkin.

Irlantilais-amerikkalainen poliitikko ja kirjailija Ignatius Donnelly herätti huomiota vuonna 1882 kirjallaan Atlantis: The Antediluvian World. Donnelly väitti olevan tieteellisiä todisteita Atlantiksen olemassaolosta. Donnellyn korjassa oli jopa kartta jossa oli kuvattuna väitetty aakkosten kehitys Atlantiksen ajoista mayojen, egyptiläisten ja hebrealaisten aikakauteen.

Illuminatin eliitti uskoo tänään että he ovat näiden jumalallisten ihmisten ja pappien jälkeläisiä jotka, yksin, pakenivat Atlantiksen tuhoa. Äskettäin, Disney Studios teki elokuvan Atlantiksesta, pohjautuen tähän teemaan, elokuva joka on täynnä esoteerisia koodeja ja symboleja.

Jugoslavian kruununprinssi Alexander, joka asuu nykyään Lontoossa, kaupungissa minne hänen isänsä, edesmennyt Kuningas Peter, pakeni Toisen maailmansodan aikaan, ensimmäisellä vierailullaan Belgradissa, vuonna 1991. Hänen kuninkaallinen korkeutensa, perheensä kanssa, poseeraa tässä valokuvassa.

Kätensä asennon perusteella, tämä kruununprinssi selvästi halusi kumppaniensa salaseuroissa sekä koko vapaamuurareiden/okkulttisen maailman tietävän että hän oli yksi heistä ja että eliitin valta on nyt palautettu tähän entiseen sosialistiseen maahan.

Uskomattoman varakas Salomon Rothschild, klaanin Itävallan haaran perustaja.

Missä määrin Vatikaani ja jesuiittojen Musta Paavi oli mukana juonessa salamurhata presidentti Abraham Lincoln?

Epätavallisessa, vuonna 1924 ilmestyneessä kirjassaan, The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln, Burke McCarty väittää että mahtava ja vaikutusvaltainen Giacomo Antonelli, kardinaali ja Vatikaanin ulkoministeri Paavi Pius IX:n aikana, valvoi juonta ja jopa piilotti John Wilkes Boothin apulaisen Vatikaaniin, minne hän pakeni, amerikkalaisia viranomaisia jotka halusivat saada hänet käsiinsä.

Tähän kirjaan, tutkija McCarty liittää tämän valokuvan Kardinaali Antonellista, kuitenkaan, selittämättä Antonellin ilmiselvää salaseuran käsimerkkiä.

Origenusta (185 - 254 j.Kr.)kutsutaan usein 'varhaiseksi kirkko-isäksi'. Mutta, todellisuudessa, Origenus toi monia harhaoppeja, mukaanlukien gnostilaisuuden (illuministinen ideologia) Kirkkoon. Origenus, paljon lainattu oppinut, oli kotoisin Alexandriasta, Egyptistä, antaen meille uuden vihjeen hänen harhaoppisista filosofioistaan. Tässä paljastavassa piirroksessa, näyttää siltä että Origenuksen vasen käsi tekee muinaisen salaseuran arvoituksellisen merkin.

Tässä Paranoia-aikakauslehden numerossa on artikkeli jossa tutkitaan suositun nuoren näyttelijän, River Phoenixin traagista elämää, joka päättyi huumeiden yliannostukseen Halloween-juhlassa vuonna 1993. Artikkelin kirjoittaja, Al Hidell, kertoi Phoenixin kuuluneen seksikulttiin nimeltä Children of God jota myös kutsutaan nimellä "The Family".

Tässä kultissa harjoitettin insestiä, pyhää prostituutiota, sekä muuta pahuutta. River Phoenix, jota arvostettiin rooleistaan elokuvissa kuten Stand By Me ja Running On Empty, ei ilmeisesti kyennyt pakenemaan menneisyyttään. Sitä miksi hän tekee tässä valokuvassa vapaamuurarien merkin ei kerrota tässä lehdessä, mutta jotkut kirjailijat sanovat, että Children of Godin johtajalla David Bergillä oli korkean tason poliittiset ja vapaamuurari-yhteydet.

Lloyd Shearer (oikealla), näyttelijä James Deanin kanssa 1950-luvun alkupuolella kirjoitti kuuluisan kolumnin "Walter Scott's Personality" Parade-aikakauslehteen.

"War is hell," sanoi tämä kovakuorinen ja karkea Unionin kenraali William Tecumseh Sherman, joka esittää Jahbuhlunin kultin merkin tässä virallisessa USA:n armeijan valokuvassa.

Sadat siviilit saivat surmansa Shermanin marssiessa kiihkeästi Etelävaltioiden läpi.

Kolme kuninkaallista hahmoa jotka kuuluvat erääseen nubialaiseen temppeliin. Jokainen kantaa egyptiläistä 'ankh' -symbolia, joka viittaa uudestisyntymään ja jälleensyntymään kädessään. Myös muita symboleita nähdään. (Book, "The Round Towers of Atlantis", by Henry O'Brien, Adventures Unlimited Press, Kempton, IL, 2002)

Republikaanisen puolueen kokous-rihkamaa jossa kuvataan presidentti Ronald Reagan. Sivulla jolla sitä myydään sanotaan: "Vuoden 1984 puoluekokous, hymyilevä Ronnie Napoleonin kaltaisessa asennossa." Reagan ylennettiin Skotlantilaisen Riitin 33. asteelle yksityisessä seremoniassa joka pidettiin presidentin toimistossa vain viikkoja ennen kuin hänen toinen ja viimeinen virkakautensa päättyi. Kirjailijalla on valokuva tästä seremoniasta kansiossaan.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

25.04 | 17:05

Kiitos näistä kertomuksista! No lohduttavat mieltä kun on masentunut eikä osaa auttaa itseään. Rukous on tärkeä asia.Kumpa Jeesus parantaisi minutkin.

...
11.04 | 12:05

Siunausta

...
03.04 | 06:48


Pedonmerkkiä ei voi ottaa vahingossa. Lue www.enskansivut.fi

...
18.02 | 10:47

Todella koskettava matka taivaaseen ja paraneminen täysin kuntoon.

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS